Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genomlysning av våra stödverksamheter

Projektet pågår under 2020-2021 som en del i samlokaliseringen.

Fakultetskansliet har fått i uppdrag att göra en genomlysning av fakultetens tekniska och administrativa stödverksamheter och därefter ge förslag på en ny organisation inför den kommande samlokaliseringen av fakulteten. Syfte och mål med genomlysningen är att arbeta fram en verksamhetsanpassad och hållbar organisation som kännetecknas av tydliga strukturer, professionalism, minskad sårbarhet och en attraktiv arbetsmiljö. 

Projektet leds av tf kanslichef Moa Lindell och en projektgrupp som består av administrativa chefer och föreståndare vid fakulteten (enligt ansvarsfördelningen nedan).

Ansvarsfördelning:

Anders Mattson (THM), produktion, utbildningsadministration
Birgit Jakobsson (MHM), bibliotek, IT, HR
Christian Skovbjerg Jensen (IAC), kommunikation
Silvana Hed (KHM), ekonomi, teknik/service
Moa Lindell (kansli), administration, ledningsstöd  

Upplägg

Respektive funktion kommer att genomlysas systematiskt och enligt samma workshops-metodik under ledning av KIA-konsult (LU). Vid varje workshop deltar samtliga medarbetare på fakulteten som arbetar inom funktionen för att diskutera och resonera kring nuläget samt lämna förslag på ett framtida upplägg. Inför workshopen har respektive institution/IAC fyllt i en nulägesanalys som kommer behandlas under workshopen. 

Indelningen av funktioner är följande:

  • Teknik och service
  • Bibliotek
  • IT
  • Produktion
  • Kommunikation
  • Utbildningsadministration
  • Administration
  • Ekonomi
  • HR
  • Ledningsstöd

 

KONTAKT

Moa Lindell
Kanslichef 

E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se