Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finansiering

Konstnärliga Fakultetsstyrelsen har beslutat att behålla satsningen på stimulansbidrag till lärare och forskare, med målet att bygga starka forskningsmiljöer med utrymme för konstnärligt utvecklingsarbete.

Stimulansbidrag

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden har 2024-01-23 fattat beslut om utlysning av stimulansbidrag för 2024. Ansökningsperioden öppnar den 26 januari och sista ansökningsdag är den 26 februari.


Du som är anställd vid Konstnärliga fakulteten som postdoktor, adjunkt, lektor eller professor (om en junior forskare ingår i ansökan) kan ansöka om stimulansbidrag om maximalt 100 tkr. 

Ett tidigare beviljat projekt måste vara avslutat innan man kan ansöka på nytt. Riktlinjer för ansökan om stimulansbidrag finns under ”Dokument” här till höger. Läs igenom dessa noga innan du skriver din ansökan. Din ansökan ska vara förankrad med, och underskriven av, din närmaste chef.
Ansökan skickas via e-post till annika [dot] westberg [at] kanslik [dot] lu [dot] se (annika[dot]westberg[at]kanslik[dot]lu[dot]se)

Beslut fattas av FFU-nämnden vid sammanträde den 26 mars.

Syftet är att uppmuntra och stimulera arbete under en begränsad och avsatt tid med:

  • forskningsansökningar,
  • färdigställande av artiklar,
  • konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojekt,
  • vetenskapligt, pedagogiskt och/eller konstnärligt material som kan ligga till grund för befordringar,
  • annan typ av meritering som stärker forskares och lärares vetenskapliga och konstnärliga kompetens.

I samband med att arbetet/projektet avslutas ska en kortfattad rapport lämnas in (ca 1-2 sidor) till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden som beskriver hur medlen använts och vad genomfört projekt/arbete har resulterat i. Efter avslutat projekt ska resultatet också presenteras offentligt vid ett tillfälle som beslutas av forsknings- och forskarutbildningsnämnden.

Kontakt

Annika Westberg
Handläggare forskarutbildning
 +46 40 32 54 96
annika [dot] westberg [at] kanslik [dot] lu [dot] se (annika[dot]westberg[at]kanslik[dot]lu[dot]se)