Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärliga Fakultetsstyrelsen har för 2023 beslutat att behålla satsningen på stimulansbidrag till lärare och forskare, med målet att bygga starka forskningsmiljöer med utrymme för konstnärligt utvecklingsarbete.

Stimulansbidrag

Under 2023 sker en utlysning. Ansökningsperioden för stimulansbidrag är den 3 februari till den 20 mars. Beslut om tilldelning fattas av FFU-nämnden den 25 april.

Du som är anställd vid Konstnärliga fakulteten som postdoktor, adjunkt, lektor eller professor kan ansöka om stimulansbidrag om maximalt 100 tkr. Syftet är att uppmuntra och stimulera arbete under en begränsad och avsatt tid med

  • forskningsansökningar,
  • färdigställande av artiklar,
  • konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojekt,
  • vetenskapligt, pedagogiskt och/eller konstnärligt material som kan ligga till grund för befordringar,
  • annan typ av meritering som stärker forskares och lärares vetenskapliga och konstnärliga kompetens.

Medlen utlyses en gång under 2023. Ansökan mailas till Annika Michelsen annika [dot] michelsen [at] kanslik [dot] lu [dot] se (annika[dot]michelsen[at]kanslik[dot]lu[dot]se)

Riktlinjerna för stimulansmedel har reviderats. De viktigaste förändringarna är att även postdoktorer kan ansöka om bidrag, att professorer endast kan söka om en junior forskare ingår i ansökan samt att ett tidigare beviljat projekt måste vara avslutat innan man kan ansöka på nytt. Riktlinjer för ansökan om stimulansbidrag finns under ”Dokument” här till höger.

I samband med att arbetet/projektet avslutas ska en kortfattad rapport lämnas in (ca 1-2 sidor) till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden som beskriver hur medlen använts och vad genomfört projekt/arbete har resulterat i. Efter avslutat projekt ska resultatet också presenteras offentligt vid ett tillfälle som beslutas av forsknings- och forskarutbildningsnämnden.