Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om vår forskning

Fakultetens forskning och forskarutbildning bedrivs vid Musik-, Konst- och Teaterhögskolorna samt i samarbete med Inter Arts Center.

Fakulteten har fyra forskningsämnen: fri konst, teater, musik samt musikpedagogik. Genom denna bredd har vi etablerat oss som en av de internationellt sett ledande forskningsinstitutionerna inom det konstnärliga och musikpedagogiska området, en position som vi vill fortsätta förstärka och utveckla. Konstnärliga fakulteten har även samarbeten med andra konstnärliga lärosäten i landet och har överenskommelser om forskarutbildning för doktorander vid dessa lärosäten.

Konstnärlig forskning kännetecknas av ...

Forskning på det konstnärliga området kännetecknas av att angreppssätt, teorier, metoder och samarbetspartners hämtas från olika håll och ett viktigt mål är att vidareutveckla och stärka den överlappande och gemensamma forskningsmiljön. Det specifika för forskningen vid den Konstnärliga fakulteten är därtill uppdraget att även utveckla konstnärlig forskning och framhålla dess egenart.

Att kommunicera konstnärlig kunskap, vilket också är en väsentlig uppgift för den konstnärliga forskningen, kräver särskilda strategier och metoder, delvis olika för olika konstarter. 

Vetenskapligt ombud

Lunds universitet inrättade 2019 funktionen Vetenskapligt ombud, till vilken forskare vid universitetet har möjlighet att vända sig för oberoende råd och stöd i frågor inom forskningsverksamhet, exempelvis kring publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten. De vetenskapliga ombuden rapporterar årligen till fakultetsledningen.

Konstnärliga fakultetens vetenskapliga ombud:
Karin Johansson, vice dekan