Konstnärliga fakulteten för en nära dialog med omgivande kulturinstitutioner, kulturliv och utbildning för att möjliggöra och stimulera konstnärlig aktivitet och arbetstillfällen för våra studenter.

Inter Arts Center

Konstnärliga fakultetens centrumbildning och plattform för konstnärlig forskning och utveckling, Inter Arts Center (IAC), har till uppgift att stödja och initiera tvärvetenskapliga samarbeten mellan konstnärer, forskare och externa aktörer samt mellan fakulteten och Lunds universitet.

Exempel på tvärdisciplinära samarbeten inom universitetet är deltagandet i samverkansinitiativet Narrating Climate Futures och utbildnings­ och forskningsinitiativet Crocus på Campus Helsingborg. Därutöver finns det även aktuella samarbeten med Humlab och Ljudmiljöcentrum på Humanistiska och Teologiska fakulteterna, samt med forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS).

IAC är inte bara en mötes- och arbetsplats med avancerad teknik och lokaler för fakulteten och universitetets studenter, lärare och forskare, den fungerar även för externa samverkansprojekt. Varje år deltar upp mot 150 externa konstnärer och forskare i projekt inom visuell konst, dans, musik och teater på IAC.

Kultursamverkan

2018 fattade Lunds universitet beslut om en strategi för kultursamverkan med målet att konstnärliga kompetenser ska verka tillsammans med övrig vetenskaplig kunskapsbildning och i ännu större utsträckning bidra till ökad framgång inom utbildning och forskning. Målet är också att konstnärliga och kulturella verksamheter och kompetenser ska vara självklara och väl kända delar av Lunds universitet. Strategin är en del av Lunds universitets strategiska plan (2017-2026).

Kulturstrategin innehåller konkreta åtgärder inom de tre delarna kulturliv, konstnärlig kunskapsbildning samt universitetets publika kulturverksamheter. 

Kontakt

Christian Skovbjerg Jensen
Director IAC
christian [at] iac [dot] lu [dot] se
+46 (0)40 32 57 55