Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till fakultetsstyrelse

Val ledamöter i fakultetsstyrelsen
Mandatperiod: 2024–2026

Aktuellt

2023-11-08

På förslag av valberedningen har rektor beslutat att utse tre externa ledamöter i Konstnärliga fakultetsstyrelsen för perioden 2024-01-01 till 2026-12-31:

 • Bengt Hall, tf teaterchef/VD, Malmö Opera
 • Katrine Ganer Skaug, konserthuschef, Helsingborgs konserthus
 • Elisabeth Millqvist, museichef, Moderna museet i Malmö

Beslut 2023-11-02. (PDF)


2023-10-23

Val av ledamöter i fakultetsstyrelsen är nu avlutat och följande förklarades valda till ledamöter inom kategorin Vetenskapligt/kompetenta lärare, mandatperiod 2024 - 2026:

 • Håkan Andersson, Musikhögskolan med 79 röster
 • Sven Bjerstedt, Teaterhögskolan med 79 röster
 • Mats Edén, Musikhögskolan med 76 röster
 • Maria Hedlund, Konsthögskolan med 79 röster
 • Henry Stiglund, Teaterhögskolan med 79 röster
 • Elisabeth Melander, Musikhögskolan med 78 röster
 • Fredrik Værslev, Konsthögskola med 79 röster

 Inom kategorin Övriga anställd:

 • Charlotta Österberg, Konsthögskolan med 79 röster
 • Åse Lugnér, Musikhögskolan med 78 röster

Antal röstberättigade var 167. Antal inkomna röster 81. 

Se valprotokollet samt röstfördelningarna här (PDF)


2023-09-29

Valberedningen är nu färdiga med sitt förslag på ledamöter i fakultetsstyrelsen. Valberedningens förslag är följande:

Sju vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare: 
•    Professor Fredrik Vareslev, Konsthögskolan, omval
•    Universitetslektor Henry Stiglund, Teaterhögskolan, nyval
•    Universitetslektor Maria Hedlund, Konsthögskolan, omval
•    Docent Sven Bjerstedt, Teaterhögskolan, omval
•    Universitetslektor Håkan Andersson, Musikhögskolan, omval
•    Universitetslektor Elisabeth Melander, Musikhögskolan, nyval
•    Universitetslektor Mats Edén, Musikhögskolan, nyval

Två övriga anställda
•    Åse Lugnér, Musikhögskolan, omval
•    Charlotta Österberg, Konsthögskolan, nyval
 

Valet kommer hållas 6-23 oktober i systemet EasyVote. Ett mail skickas då ut till alla röstberättigade, som med sin Lucat-ID loggar in i systemet Easyvote och avger sin röst.

De röstberättigade framgår av röstlängden

Röstsammanräkning sker måndag den 23 oktober kl 10.30 i mötesrummet på Kansli K, Bergsgatan 31b i Malmö.

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.

Valbar inom kategorin lärare är anställda vid fakulteten som är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Valbar inom kategorin övriga anställda är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare.
 


Information om det val som ska hållas

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid konstnärliga fakulteten och har ett samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan, kvalitets- och utvecklingsarbete, organisation, ekonomi, personal, administration samt informations- och kommunikationsfrågor. Fakultetsstyrelsen arbetar framåtriktat och identifierar långsiktiga mål och visioner för fakulteten. Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av institutioner och andra enheter inom fakulteten.

Vem har rätt att rösta?

Du kan rösta om du är anställd vid Lunds universitet och har minst 50 procent av din anställning vid Konstnärliga fakulteten. Din anställning ska vara en tillsvidareanställning eller omfatta minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- eller nomineringsberättigade eftersom de betraktas som studenter enligt Högskoleförordningen (kapitel 1, paragraf 4).

Vem är valbar?

Valbar till vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare i styrelsen är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare som innehar anställning vid fakulteten för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens.
Valbar till övriga anställda i styrelsen är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition
 


 


 

Kontakt

Francisca Skoogh
Ordförande
francisca [dot] skoogh [at] mhm [dot] lu [dot] se (francisca[dot]skoogh[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Moa Lindell
Kanslichef 
moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se (moa[dot]lindell[at]kanslik[dot]lu[dot]se)


Kontakta valberedningen:
valberedning2023 [at] kanslik [dot] lu [dot] se (valberedning2023[at]kanslik[dot]lu[dot]se)