Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt konstnärligt campus i Varvsstaden

Illustration: Marge Arkitekter

Vision

Konstnärliga fakultetens verksamheter inom teater, musik och konst ska vara en offensiv kraft i samhället för nytänkande i världsklass. Genom utbildning och forskning utvecklas och skapas ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden. De tre skolornas unika identiteter och kompetenser förstärks genom samlokaliseringen där olika kunskapsområden får utrymme att blomstra vid sidan om varandra och i samverkan inom fakulteten och Lunds universitet. Ett nytt campus ska bidra till att synliggöra vår utbildning och forskning, utöka möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur-och utbildningssektorer och bli en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Platsen idag:

Byggprojektet

Byggprojektet leds av LU Byggnad och utgår från nio steg. I nuvarande steg 4, Programhandling, omsätts lokalprogrammet i planritningar som redovisar rätt rum på rätt plats, samordnade funktioner, volymer, fasader, material m.m.

Programhandling innebär i korthet att lokalen ritas upp så att rätt rum är på rätt plats med rätt funktion. Nu börjar också projektet kosta mycket pengar i form av projektering. Det är nu sista chansen för verksamheten att lämna större synpunkter på utformning av byggnaden. När programhandlingen är klar och en preliminär hyresnivå accepterad av Lunds universitet tas beslut om fortsatt projekteringsarbete genom ett inriktningsbeslut.

Läs mer i 'Byggprocessen i nio steg' (LU Byggnad)

Vi erbjuder intressanta möjligheter till samarbeten under byggandet av vårt nya campus i Varvsstaden. Genom Development Office vid Lunds universitet, vars uppdrag är att samverka och bidra till ökad finansiering från den privata sektorn, söker projektet aktivt stöd från individer, företag och organisationer.

Ett nytt konstnärligt campus förutspår vi kommer att väcka stort intresse, såväl nationellt som internationellt, och stärka vår regions attraktionskraft och synlighet inom konstnärlig utbildning och forskning. Ett campus kommer också att utveckla och förstärka våra tre institutioners unika identiteter och kompetenser genom att olika kunskapsområden får utrymme att blomstra i direkt anslutning till varandra.

Musikhögskolan är redan idag en av regionens största konsertproducenter med ca 250 konserter om året. Konsthögskolans utställningar väcker både nationell och internationell uppmärksamhet och Teaterhögskolans utexaminerade studenter syns på film, TV och de stora scenerna runt om i landet.

Att stödja den konstnärliga fakulteten – som individ, företag eller organisation – är att stödja konstnärlig utbildning och forskning i världsklass!

Läs mer här om hur du kan stödja projektet


Kontaktinformation:

Pernilla Ohlson
Development Officer
Telefon: 046-222 73 29
pernilla [dot] ohlson [at] fsi [dot] lu [dot] se (pernilla[dot]ohlson[at]fsi[dot]lu[dot]se)

LOA (lokalarea)
Det utrymme en verksamhet faktiskt använder i byggnaden. 

Lokalprogram
Beskriver de lokaler som verksamheten behöver.

Rumsfunktionsprogram (RFP)
Beskriver vad ett rum ska användas till, hur många personer som ska vistas där, vilka funktioner rummet ska ha och om det finns särskilda krav på lokalens utformning, inredning, utrustning, installationer, ytskikt m.m.

Systemhandling
Underlag med ritningar som redovisar vilka tekniska system, material etc. som utgör de föreslagna lösningarna för projektets kravbild. Systemhandlingen ger en bild av den planerade byggnadens konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem. Systemhandlingen ligger till grund för kostnadskalkyl och hyresavtal.

Projektägare: Lunds universitet
Lokalplanerare: LU Byggnad
Fastighetsförvaltare: Varvsstaden AB
Arkitekt: Marge Arkitekter AB
 

Varvsstaden

Lunds universitet utvärderade under våren 2020 ett flertal alternativa lokaliseringar för ett nytt konstnärligt campus och utvärderingen gav Varvsstaden högst poäng. Det som blev avgörande var bland annat det attraktiva geografiska läget som ger ökad tillgänglighet och närhet till andra kulturaktörer samt kollektiva transportmedel, såväl nationellt som internationellt. Därtill har fastighetsägaren Varvsstaden AB ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheten, med en stark intention att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, vilket också var ett centralt kriterium för projektet. 

Kontakt

Anders Mattsson

Anders Mattsson
Projektledare Konstnärliga fakulteten
Tel: 46 72 744 54 55
anders [dot] mattsson [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Karin Lantz

Karin Lantz
Lokalplanerare LU Byggnad
Tel: +46 46 222 72 39
karin [dot] lantz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Har du frågor? Kontakta

nyttcampus [at] kanslik [dot] lu [dot] se (nyttcampus[at]kanslik[dot]lu[dot]se)