Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt konstnärligt campus i Varvsstaden

Illustration: Marge Arkitekter
Lunds universitet etablerar ett nytt konstnärligt campus i Varvsstaden med inflyttning 2027. Titta in redan nu!

Snabbfakta


Projektägare: Lunds universitet
Lokalplanerare: LU Byggnad
Fastighetsförvaltare: Varvsstaden AB
Arkitekt: Marge Arkitekter AB
Planerad inflytt: sommaren 2027

Vision

Konstnärliga fakultetens verksamheter inom teater, musik och konst ska vara en offensiv kraft i samhället för nytänkande i världsklass. Genom utbildning och forskning utvecklas och skapas ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden. De tre skolornas unika identiteter och kompetenser förstärks genom samlokaliseringen där olika kunskapsområden får utrymme att blomstra vid sidan om varandra och i samverkan inom fakulteten och Lunds universitet. Ett nytt campus ska bidra till att synliggöra vår utbildning och forskning, utöka möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur-och utbildningssektorer och bli en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Platsen idag

Byggprojektet

Byggprojektet leds av LU Byggnad och utgår från nio steg. I nuvarande steg 4, Programhandling, omsätts lokalprogrammet i planritningar som redovisar rätt rum på rätt plats, samordnade funktioner, volymer, fasader, material m.m.

Programhandling innebär i korthet att lokalen ritas upp så att rätt rum är på rätt plats med rätt funktion. Nu börjar också projektet kosta mycket pengar i form av projektering. Det är nu sista chansen för verksamheten att lämna större synpunkter på utformning av byggnaden. När programhandlingen är klar och en preliminär hyresnivå accepterad av Lunds universitet tas beslut om fortsatt projekteringsarbete genom ett inriktningsbeslut.

Läs mer i 'Byggprocessen i nio steg' (LU Byggnad)

Vi erbjuder intressanta möjligheter till samarbeten under byggandet av vårt nya campus i Varvsstaden. Genom Development Office vid Lunds universitet, vars uppdrag är att samverka och bidra till ökad finansiering från den privata sektorn, söker projektet aktivt stöd från individer, företag och organisationer.

Ett nytt konstnärligt campus förutspår vi kommer att väcka stort intresse, såväl nationellt som internationellt, och stärka vår regions attraktionskraft och synlighet inom konstnärlig utbildning och forskning. Ett campus kommer också att utveckla och förstärka våra tre institutioners unika identiteter och kompetenser genom att olika kunskapsområden får utrymme att blomstra i direkt anslutning till varandra.

Musikhögskolan är redan idag en av regionens största konsertproducenter med ca 250 konserter om året. Konsthögskolans utställningar väcker både nationell och internationell uppmärksamhet och Teaterhögskolans utexaminerade studenter syns på film, TV och de stora scenerna runt om i landet.

Att stödja den konstnärliga fakulteten – som individ, företag eller organisation – är att stödja konstnärlig utbildning och forskning i världsklass!

Läs mer här om hur du kan stödja projektet


Kontaktinformation:

Pernilla Ohlson
Development Officer
Telefon: 046-222 73 29
pernilla [dot] ohlson [at] fsi [dot] lu [dot] se

LOA (lokalarea)
Det utrymme en verksamhet faktiskt använder i byggnaden. 

Lokalprogram
Beskriver de lokaler som verksamheten behöver.

Rumsfunktionsprogram (RFP)
Beskriver vad ett rum ska användas till, hur många personer som ska vistas där, vilka funktioner rummet ska ha och om det finns särskilda krav på lokalens utformning, inredning, utrustning, installationer, ytskikt m.m.

Systemhandling
Underlag med ritningar som redovisar vilka tekniska system, material etc. som utgör de föreslagna lösningarna för projektets kravbild. Systemhandlingen ger en bild av den planerade byggnadens konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem. Systemhandlingen ligger till grund för kostnadskalkyl och hyresavtal.

Karin Lantz

Kontakt

Karin Lantz
Lokalplanerare LU Byggnad
Tel: +46 46 222 72 39
karin [dot] lantz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Anders Mattsson

Kontakt

Anders Mattsson
Projektledare fakulteten
Tel: 46 72 744 54 55
anders [dot] mattsson [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Varvsstaden

Lunds universitet utvärderade under våren 2020 ett flertal alternativa lokaliseringar av ett nytt konstnärligt campus och utvärderingen gav Varvsstaden högst poäng. Det som blev avgörande var bland annat det attraktiva geografiska läget som bidrar till att synliggöra universitetets konstnärliga utbildningar och forskning samt utökar möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur- och utbildningssektorer. Närheten till kollektiva transportmedel, såväl nationellt som internationellt, gav ytterligare höga poäng.

Fastighetsägare: Varvsstaden AB

Fastighetsägaren Varvsstaden AB har ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheterna som går i linje med Lunds universitets hållbarhetskrav och rekommendationer vid utformning och upphandling av lokaler. Varvsstaden AB:s intention är att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, vilket Lunds universitet anser kommer att vara ändamålsenligt med de konstnärliga utbildningarna.

De två byggnader som universitetet har blivit erbjudna är Maskinhallen samt Vagnsverkstaden från Kockums tidigare verksamhet. Dessa två huskroppar ger en möjlighet till en byggnadsvolym på ca.15.000 – 19.000 m² LOA. Fakultetens verksamheter är i behov av speciallokaler med verkstäder, akustiskt unika lokaler, stora rumsligheter och stort fokus kommer att ligga på effektivare lokalanvändning genom samutnyttjande av hela campus.

Varvsstaden på kartan