Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valberedning och val

Här hittar du information om aktuella val vid Konstnärliga fakulteten.

Under hösten 2022 ska val av valberedning genomföras. Under våren 2023 ska val av dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelsen genomföras.


Valberedning

Valberedningens uppgift är att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater vid våra val. Nuvarande mandatperiod är 2020-03-01 till 2023-02-28.

Ledamöter

Fredrik Haller, Teaterhögskolan (ordförande)
Fredrik Værslev, Konsthögskolan
Silvana Hed, Konsthögskolan
Lena Ekman Frisk, Musikhögskolan
Sven Kristersson, Musikhögskolan
Magnus Ericsson, Musikhögskolan
Adam Brenthel, Saco-S
Outi Stålhane, Fackförbund ST
Ida Wachsberger språkrör SKFM


Vem kan nominera och rösta?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vilkas anställning omfattar minst femtio procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas enligt Högskoleförordningen i detta sammanhang som studenter och är ej röstberättigade eller nomineringsbara.

Vem är valbar?

Valbar till dekan, prodekan samt vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare i styrelsen är professorer samt lärare vid fakulteten som innehar anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Dekan och prodekan utses av universitetets rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten.

Valbar till övriga poster i styrelsen är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Rektor utser allmänrepresentanter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen föreslår allmänrepresentanter för rektor utan val.

Kontakt

moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se