Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Valberedning och val

Här hittar du information om fakultetens valberedning samt dess aktuella val.

Valberedningens uppgift är att bereda nomineringar och lägga förslag till kandidater vid val av fakultetsstyrelse, dekan, prodekan och universitetskollegium.

Mandatperioden för nuvarande valberedning är 2023-03-01 till 2026-01-31.

Ordförande
Francisca Skoogh - universitetslektor, Musikhögskolan

Representanter för vetenskapligt kompetenta lärare
Adriana di Lorenzo Tillborg - universitetslektor, Musikhögskolan
Fredrik Haller, biträdande prefekt - Teaterhögskolan
Verina Gfader - professor, Konsthögskolan

Representanter för övriga anställda
Thomas Dotzler - teatertekniker, Teaterhögskolan
Joakim Sandqvist - universitetsadjunkt, Konsthögskolan
Annika Westberg - handläggare för forskarutbildning 

Studentrepresentanter
Vakant TBD
Vakant TBD
Vakant TBD

Fackliga representanter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Alexander Nymark, SACO-S
Pär Moberg - Fackförbundet ST, OFR/S


Vem kan nominera och rösta?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vilkas anställning omfattar minst femtio procent av heltid och som är anställda tillsvidare eller har en anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas enligt Högskoleförordningen i detta sammanhang som studenter och är ej röstberättigade eller nomineringsbara.

Vem är valbar?

Valbar till dekan, prodekan samt vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare i styrelsen är professorer samt lärare vid fakulteten som innehar anställning för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens. Dekan och prodekan utses av universitetets rektor efter förslag genom val av de röstberättigade inom fakulteten.

Valbar till övriga poster i styrelsen är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt kompetenta lärare enligt ovanstående definition.

Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769).

Rektor utser allmänrepresentanter efter förslag från fakultetens valberedning. Valberedningen föreslår allmänrepresentanter för rektor utan val.

Kontakt

Francisca Skoogh
Ordförande
francisca [dot] skoogh [at] mhm [dot] lu [dot] se (francisca[dot]skoogh[at]mhm[dot]lu[dot]se)

Moa Lindell
Kanslichef 
moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se (moa[dot]lindell[at]kanslik[dot]lu[dot]se)


Kontakta valberedningen:
valberedning2023 [at] kanslik [dot] lu [dot] se (valberedning2023[at]kanslik[dot]lu[dot]se)