Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdrag och strategier

Konstnärliga fakultetens huvudsakliga uppdrag är att utbilda professionella konstnärer och pedagoger, forska på konstnärlig grund och sprida den konstnärliga kunskapsbildningen i det omgivande samhället.

Fakulteten ska också:

  • Utveckla styrkan i att tillhöra ett brett universitet och se till att den konstnärliga kunskapsbildningen stärks och utvecklas genom kvalificerade samarbeten med universitetets övriga kunskapsområden och i samspel med det omgivande samhället.
     
  • Ge konstnärer knutna till Lunds universitet en chans att utveckla särskild kompetens genom att öppna upp för andra samarbetsytor än de konstnärliga branscherna normalt sett kan ge.
     
  • Bidra till förståelse för komplexiteten i samhällsutmaningarna, utgöra reflexiva rum för - och inge hopp om - möjliga hållbara framtider.

Strategisk plan 

Den konstnärliga fakultetens strategiska plan är gemensam för alla de tre institutionerna och centrumbildningen Inter Arts Center (IAC). Den uttrycker vår strävan och ansluter till Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026. Därutöver har institutionerna egna handlingsplaner som syftar till att tillvarata varje institutions specifika utvecklingsbehov.

Fakulteten har valt att fokusera på fem av de sex prioriterade områdena i universitetets strategiska plan:

1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
2. Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer

Läs mer om Lunds universitets strategiska plan 2017–2026 (PDF 528 kB, nytt fönster)

Kontakt

Sanimir Resić
Dekan 
+46 40 222 84 54
sanimir [dot] resic [at] kanslik [dot] lu [dot] se (sanimir[dot]resic[at]kanslik[dot]lu[dot]se)