Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vårt förhållningssätt

Konstnärliga fakulteten har en policy som definierar det förhållningssätt vi har gentemot varandra och vilket beteende vi kan förvänta oss från andra med syftet att uppnå god arbets- och studiemiljö.

Förhållningspolicyn utgör ett verktyg för dialoger kring bemötande inom fakulteten och används i samband med introduktion av nya medarbetare och studenter.

Policyn lyder:

Vi som är verksamma vid Konstnärliga fakulteten:

•    följer universitetets värdegrund.
•    bemöter varandra med omtanke och respekt.
•    bidrar till en god och inkluderande arbets- och studiemiljö.
•    visar hänsyn för varandras olikheter och åsikter.
•    tillsammans utvecklar vår gemensamma verksamhet.
•    påtalar brister och missförhållanden på arbetsplatsen och i studiemiljön.
•    följer lagar, förordningar, interna regler och policyer.


Policyn har arbetats fram inom ramen för Konstnärliga fakultetens Lokala skyddskommittés arbete, samverkan mellan arbetsgivaren, skyddsorganisationen, medarbetare och studeranderepresentanter. Förhållningspolicyn är beslutad av dekan 22-09-23 efter förhandling med personalorganisationerna enligt MBL §11. 

Kontakt

Ludvig Buhrman
HR partner / Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 15 23
ludvig [dot] buhrman [at] hr [dot] lu [dot] se (ludvig[dot]buhrman[at]hr[dot]lu[dot]se)