Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

En viktig uppgift för Konstnärliga fakulteten är att skapa en god och säker arbetsmiljö som du upplever som utvecklande och stimulerande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan chefer, medarbetare och studerande. Respekt och omtanke ska gälla i alla relationer liksom ett gemensamt ansvarstagande för universitetets värdegrund, uppgifter och mål. Inom universitetet råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Lika villkorsplan

Lunds universitet har beslutat om en plan för lika villkor 2022-2027. I planen lyfts fyra övergripande mål:

1. Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från diskriminering.
2. Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika villkor ska vara hög i organisationen. 
3. Arbetet mot diskriminering (SFAD) ska vara levande och aktivt systematiskt förebyggande.
4. Hanteringen av och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska vara professionell.

Avsikten med planen är att lyfta och tydliggöra universitets ambitioner och strategiska inriktning inom jämställdhet och lika villkor. Planen ska också möta de krav som ställs från regeringen med avseende på jämställdhetsintegrering och de krav på jämställdhetsplan som ställs från EU-kommissionen för att kunna söka anslag från Horisont Europa.

Kontakt

Ludvig Buhrman
HR partner / Arbetsmiljösamordnare
+46 46 222 15 23
ludvig [dot] buhrman [at] hr [dot] lu [dot] se (ludvig[dot]buhrman[at]hr[dot]lu[dot]se)


Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.