Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studentliv

Välkommen som student till Konstnärliga fakulteten i Malmö.

Som student hos oss representeras du av Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten (SKFM).

Studentkåren är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation, öppen för alla studenter. Kåren är gemensam för alla våra tre institutioner, men varje institution har en egen sektion. Studentkårens uppdrag är att bevaka studenternas intressen och främja deras inflytande och medbestämmanderätt i frågor som berör Konstnärliga fakulteten.

Kåren finns representerad i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i fakultetsstyrelsen som är fakultetens högst beslutande organ. Den finns även representerad i lärarförslagsnämnden, som är ett övergripande organ när det gäller nyanställningar och befordringar av lärare.

Kåren utgör även en kontaktyta gentemot Lunds universitets centrala funktioner och studentliv samt andra konstnärliga lärosäten och organisationer. 

För den som inte längre aktivt bedriver studier, men ändå vill vara med och stötta kårens verksamhet, finns det möjlighet att teckna ett stödmedlemskap.

Stöd och service

Om du har frågor, funderingar eller stöter på studierelaterade problem är det viktigt att veta att det finns stöd att få.

Om du har stött på ett studierelaterat problem kan du vända dig till din studentkår som har goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå samt stöd av studentombudet.

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten
Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer

Lunds universitet är förpliktigade att tillhandahålla en säker och rättvis studiemiljö för alla studenter i linje med universitetets värderingar och dina rättigheter som student. Alla incidentrapporter behandlas seriöst och skyndsamt.

Studerandeskyddsombudet på fakulteten företräder dig som student i frågor som rör din fysiska och psykosociala miljö. Studerandeskyddsombudets uppgift är att påverka för en god studiemiljö, delta i skyddsrond, bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö samt att hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Om du som student upptäcker brister i din fysiska eller psykosociala miljö kan du alltid vända dig till en lärare, anställd och/eller till ditt studerandeskyddsombud.

Konstnärliga fakultetens huvudstuderandeskyddsombud (SKFM):
Jacob Planemo
skyddsombud [dot] skfm [at] gmail [dot] com (skyddsombud[dot]skfm[at]gmail[dot]com)

Läs mer här

Studenthälsan finns för dig som behöver hjälp att hantera exempelvis stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet eller förändrad livsstil.

Läs mer om Studenthälsan

Du som har en funktionsnedsättning, till exempel en synskada eller dyslexi, kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier. Använd länken nedan för att fylla i en ansökan om pedagogiskt stöd. För att skicka in din ansökan måste du också ladda upp ett intyg på en varaktig funktionsnedsättning. Därefter blir du kontaktad för ett personligt möte eller telefonuppföljning. Efter samtal med en samordnare får du ett beslut där ditt stöd beskrivs som du kan diskutera med din kursledare. 

Ansök om pedagogiskt stöd

 

En del av Lunds universitet

Konstnärliga fakulteten tillhör Lunds universitet vilket ger dig som student möjlighet att ta del av såväl stöd som kursutbud och studentliv i Lund. Lund anses vara den främsta staden för studenter i Sverige och erbjuder ett sjudande studentliv, internationell atmosfär och minnesvärda studenttraditioner.

Läs mer om studentlivet i Lund

Kontakt

Studentkåren SKFM
Albin Rickman 
Språkrör
sprakror [dot] skfm [at] gmail [dot] com (sprakror[dot]skfm[at]gmail[dot]com)

Kontakt via Facebook