Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till universitetskollegiet

Mandatperiod: 1 mars 2024 till 28 februari 2027

Konstnärliga fakulteten ska välja tre ledamöter i Universitetskollegiet inför kommande mandatperiod. Valet genomförs 9–23 februari.

Aktuellt

2024-02-26

Valresultat 

Valet genomfördes genom elektronisk röstning i valsystemet EasyVote mellan 9 – 23 februari, 2024.

Antal röstberättigade: 166
Antal inkomna röster: 65
Antal ogiltiga valsedlar, tillika blankröster:7

Det var möjligt att rösta på såväl valberedningens förslag som på egna kandidater. 

Följande förklarades vald till ledamöter i kategorin vetenskapligt/konstnärligt kompetent lärare:

1.    Professor Anna Houmann, Musikhögskolan med 56 röster
2.    Universitetslektor Anders Johnsson, Musikhögskolan med 56 röster


Följande förklarades vald till ledamot i kategorin Övrig anställd

1.    Projektledare Anders Mattsson med 55 röster

Se valresultatet i protokoll
 

2024-02-07

Reviderat förslag
I arbetet med att bereda valet av nya ledamöter till universitetskollegiet för den kommande mandatperioden har det uppdagats ett misstag som gör att valberedningen reviderat sitt förslag.

Valberedningen föreslog som en av två representanter inom kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare Sara Wilén, men som adjunkt är Sara inte valbar enligt kriterierna. Därför måste detta förslag tas tillbaka, och ny representant föreslås. Vi beklagar att detta inte uppmärksammades tidigare. För frågor kring detta kontakta valberedningens ordförande Francisca Skoogh francisca [dot] skoogh [at] mhm [dot] lu [dot] se

Valberedningens reviderade förslag är:
Anna Houmann (professor Musikhögskolan) och Anders Johnsson (universitetslektor Musikhögskolan) inom kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, och Anders Mattsson (projektledare Fakultetskansliet) inom kategorin övriga anställda.

Valet startar fredag den 9 februari.

Mer information här
Till valberedningens protokoll 


2024-01-25
Konstnärliga fakulteten ska välja tre ledamöter i Universitetskollegiet inför kommande mandatperiod (1 mars 2024 till 28 februari 2027). Nomineringsperioden pågick 5 december–19 januari, och valberedningen behandlade de nomineringar som inkommit.

Valberedningen föreslår:
Anna Houmann (professor Musikhögskolan) och Sara Wilén (universitetsadjunkt Musikhögskolan) inom kategorin Vetenskapligt eller Konstnärligt kompetenta lärare, samt Anders Mattsson (projektledare Fakultetskansliet) inom kategorin Övriga anställda.

Valet genomförs 9–23 februari i systemet EasyVote.


2024-01-23
Nomineringsperioden för val till universitetskollegiet har nu löpt ut och i översikten nedan kan ni se vilka som nominerats. Valberedningen kommer nu att bereda valet och senast 6 februari fatta beslut om vilka de vill nominera. Valet startar 9 februari. 

Till nomineringarna (PDF)


2023-12-29
Rektorn har fattat beslut om röstlängderna på samtliga fakulteter inför val av ledamöter till universitetskollegiet för mandatperioden 2024-03-01 -- 2027-02-28. 

Konstnärliga fakultetens röstlängd avser förhållanden per 2023-12-01.
 

Om universitetskollegiet

Universitetskollegiet består av högst 48 ledamöter (24 lärare, 12 övriga anställda och 12 studenter) som bland annat medverkar i processen med att utse rektor och prorektor. 
Universitetskollegiets uppdrag (medarbetarwebben)
Fakulteten ska välja tre ledamöter.

Konstnärliga fakulteten ska välja:

  • två representanter inom kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare
  • en representant inom kategorin för övriga anställda

Vem har rätt att nominera och rösta?

Du kan nominera och rösta om du är anställd vid Lunds universitet och har minst 50 procent av din anställning vid fakulteten. Din anställning ska vara en tillsvidareanställning eller omfatta minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten.

Doktorander med doktorandanställning är inte röst- eller nomineringsberättigade eftersom de betraktas som studenter enligt Högskoleförordningen (kapitel 1, paragraf 4).

Vem kan nomineras och väljas?

Lärarrepresentanter ska ha anställning vid fakulteten och tillhöra kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare (professor eller person med läraranställning som kräver doktorsexamen eller motsvarande kompetens).

Representanter inom kategorin för övriga anställda ska ha anställning vid fakulteten och inte tillhöra kategorin vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Så nominerar du kandidater

Skicka din nominering till valberedningen valberedning2023 [at] kanslik [dot] lu [dot] se senast 19 januari. Nomineringen ska innehålla den nominerades namn och det tilltänkta uppdraget.