Sven är vårt vetenskapliga ombud

Teaterhögskolan

Under 2019 inrättade Lunds universitet funktionen vetenskapligt ombud som ska finnas på varje fakultet.

Docent Sven Bjerstedt vid Teaterhögskolan är utsedd till Konstnärliga fakultetens vetenskapliga ombud, med uppdrag att kunna ge dig som medarbetare oberoende stöd i frågor kring god forskningssed.

Bakgrunden till den nya funktionen är en lagändring som innebär att alla universitet nu ansvarar för att medarbetare vid behov får den här typen av stöd.

– Jag kommer att kunna ge råd kring exempelvis publiceringar, författaransvar eller forskningssamarbeten, men innehållet i min funktion är inte givet på förhand utan kommer att styras av efterfrågan och växa fram allt eftersom.  En viktig del blir att ge vägledning vidare till lämpliga instanser som jag ser det, säger Sven Bjerstedt.

 

Mer info:

Lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (2019:504) trädde i kraft den 1 januari 2020. Vid frågor, kontakta sven [dot] bjerstedt [at] thm [dot] lu [dot] se.

Om vetenskapligt ombud på webben
Läs mer om forskningsstöd