Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Uppdrag och strategier

vid den konstnärliga fakulteten

Fakultetens huvudsakliga uppdrag är att utbilda professionella konstnärer, forska på konstnärlig grund och sprida den konstnärliga kunskapsbildning som skapas inom verksamheten i det omgivande samhället.

Fakulteten ska också:
  • Utveckla styrkan i att tillhöra ett brett universitet och se till att den konstnärliga kunskapsbildningen stärks och utvecklas genom kvalificerade samarbeten med universitetets övriga kunskapsområden och i samspel med det omgivande samhället.
  • Ge konstnärer knutna till Lunds universitet en chans att utveckla särskild kompetens genom att öppna upp för andra samarbetsytor än de konstnärliga branscherna normalt sett kan ge.
  • Bidra till förståelse för komplexiteten i samhällsutmaningarna, utgöra reflexiva rum för - och inge hopp om - möjliga hållbara framtider.
     

Strategisk plan 2018-2022

Den konstnärliga fakultetens strategiska plan är gemensam för alla de tre institutionerna och centrumbildningen Inter Arts Centers. Den uttrycker vår strävan och ansluter till Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026. Därutöver har institutionerna egna handlingsplaner som syftar till att tillvarata varje institutions specifika utvecklingsbehov.

Fakulteten har valt att fokusera på fem av de sex prioriterade områdena i universitetets strategiska plan:

1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
2. Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer

 

Sidan är under konstruktion

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se