Konstnärliga fakulteten är en av Lunds universitets nio fakulteter, placerad i Malmö.

Våra tre institutioner är Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan och därtill har vi centrumbildningen Inter Arts Center.

Fakulteten bedriver utbildning och forskning inom följande fyra kunskapsområden:

  • fri konst
  • teater
  • musik
  • musikpedagogik

Snabbfakta

Helårsstudenter: 588
Totalt antal studenter: ca 900
Forskarstudenter: 15
Heltidsanställda: 137
Totalt antal anställda: ca 300

(2019)