Forskning

Våra utbildningar

Forskningen vid Konstnärliga fakulteten i Malmö bedrivs vid de institutioner, enheter och forskningscentra som tillhör fakulteten.

Fakulteten ger konstnärlig forskarutbildning med inriktning fri konst, musik respektive teater och forskarutbildning i musikpedagogik. Utlysning om antagning sker i mån av platser