Vi som arbetar vid Lunds universitet förenas i vår vision att förstå, förklara och förbättra vår omvärld och människors villkor.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga anställningar vid Konstnärliga fakulteten. 

Alla lediga anställningar vid Lunds universitet

Läraranställningar

Vi utgår från högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningens (1993:100) regler om läraranställningar. I Lunds universitets anställningsordning (STYR 2019/1077) finns därtill de regler för anställning och befordran som universitetet tillämpar. 

Vi har även en akademisk meritportfölj som utgör en gemensam rutin för dokumentering och redovisning av forskning, pedagogik, samverkan, administration och ledarskap. Vi ber dig att ladda ner och använda dig av meritportföljen när du söker en tjänst som lärare hos oss (se Dokument).

Kontakt

Linn Broman
Personalsamordnare
Tel: +46 46 222 15 08
linn [dot] broman [at] hr [dot] lu [dot] se