Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstex

Om Konstex

Konstex är ett nationellt nätverk för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund. Nätverkets syfte är att tillvarata gemensamma intressen för högre konstnärlig utbildning och konstnärlig forskning.

Medlemmar: 

Beckmans designhögskola
Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Konstfack
Konsthögskolan, Umeå universitet
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet
Kungl. Musikhögskolan
Kungl. Konsthögskolan
Musik- och operahögskolan, Mälardalens universitet
Musik- och teaterhögskolan, Luleå tekniska universitet
Linnéuniversitetet
Musikhögskolan Ingesund, Karlstad universitet
Stockholms konstnärliga högskola
Musikhögskolan, Örebro universitet

Kontakta oss:

Sanne Kofod Olsen, ordförande Konstex                       
epost: Sanne [dot] Kofod [dot] Olsen [at] kkh [dot] se (Sanne[dot]Kofod[dot]Olsen[at]kkh[dot]se)
Tel: +46 (0)707 504 009

 

Bilder på sidan:
Guéefati av Sara Khaledi (överst).
Föreställningsbild ur Vacancies av Eira Fröjdh (underst).

Foto: Henrik Heikki Hellström

Mål

Att stärka konstnärlig utbildning, forskning och samverkan inom högskolan och samhället i stort.

Att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Att bidra till att skapa debatt om konstens och de konstnärliga utbildningarnas och den konstnärliga forskningens betydelse för samhället. Att främja former för kollegiala och kvalitetsdrivande utvärderingar av konstnärlig utbildning och forskning. Att driva frågor kring breddad rekrytering, samverkan och samhällsengagemang inom de konstnärliga utbildningarna. Att verka för utökade resurser till konstnärlig utbildning och forskning. Att främja förnyelse inom konstnärlig utbildning och forskning. Att verka för breddad samverkan med konstområdenas företrädare.

Arbetsformer

Konstex är ett nätverk för de lärosäten, fakulteter och utbildningar som har examensrätt på konstnärlig grund. Lärosätena företräds i Konstex av sina rektorer, dekaner eller motsvarande. Rektorerna/dekanerna utser medarbetare som bisittare/handläggare och sakkunniga att delta i nätverksmöten och arbetsgrupper.

De arbetsgrupper som tillsätts ska ha tydliga uppdrag i projektform. Arbetsgrupperna arbetar på uppdrag av nätverket och redovisar sina resultat till nätverket. Ledamöterna i arbetsgrupperna rapporterar till sina dekaner/rektorer.

Nätverkets verksamhet finansieras direkt av lärosätena. Nätverket möts tre till fyra gånger per år. Nätverket har ett ordförandeskap med sekretariatsfunktion. Mandatperioden för ett ordförandeskap är två år. Ordföranden väljs genom omröstning på ett nätverksmöte. Frågan om ordförande bereds i nätverksgruppen.

Nätverket ska kontinuerligt arbeta med att analysera utvecklingen inom det konstnärliga högskoleområdet.