Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samtal om konst och vetenskap

En seminarieserie vid Lunds universitet

Seminarieserien riktar sig till medarbetare och studenter vid samtliga ämnesområden och delar av Lunds universitet, och är ett av flera initiativ som ska synliggöra universitetets konstnärliga och kulturella kunskapsbildning.

Seminarieserien är ambulerande och äger rum på en ny plats vid varje tillfälle. Spännande exempel på existerande samverkan lyfts fram och inkluderar externa forskare, konstnärer och samarbetspartners. Det hålls omkring två samtal per termin, samt ett mer omfattande seminarium per år.

målet är att konstnärliga kompetenser samt konstnärlig- och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övrig vetenskaplig kunskapsbildning och bygga universitetets framgångar i utbildning och forskning i betydligt högre grad än idag


För flera av världens främsta universitet är konstnärlig och kulturell verksamhet en självklar och oumbärlig del av profil- och kunskapsbildning, med framträdande konstnärer och starka kulturverksamheter knutna till universitetet.

Vid Lunds universitet finns stor kompetens och omfattande verksamheter inom konst och kultur. Det finns potential att ytterligare utveckla samverkan med våra andra vetenskaper samt tydliggöra kulturverksamhetens betydelse. 2018 tog universitetsledningen fram en strategi för kultursamverkan där målet är att konstnärliga kompetenser samt konstnärlig- och kulturinriktad kunskap ska verka tillsammans med övrig vetenskaplig kunskapsbildning och bygga universitetets framgångar i utbildning och forskning i betydligt högre grad än idag.

Tidigare samtal i serien

Kontakt

Christian Skovbjerg Jensen
Föreståndare Inter Arts Center
epost: christian [dot] skovbjerg_jensen [at] iac [dot] lu [dot] se

jonna bornemark

Jonna Bornemark
29 september 2021, Skissernas Museum

Föreläsning av Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och ett efterföljande samtal med Johannes Persson, dekan för HT-fakulteterna. Arrangemanget spelades in och det går bra att kontakta nina [dot] hansson [at] kanslik [dot] lu [dot] se om du vill få tillgång till länken med inspelningen. Observera att du inte får sprida länken vidare, den är endast för individuellt bruk.

Swati och Ashley

Nanocosmic Investigations
16 Novemeber 2021, Inter Arts Center

Guests: Ashley Middleton and Swati Aggarwal

The conversation will focus on the ongoing collaboration between curator and visual artist Ashley Middleton (US) and scientist Swati Aggarwal from ESS, initiatied and matched by the new artist in residency programme, Nanocosmic Investigations, organised by ESS, Wisdome and Inter Arts Center.

LUX

Konsten och kulturens plats på svenska lärosäten, 16 maj 2022, LUX

Den 16 maj arrangerandes ett heldagsseminarium med representanter för ett antal svenska lärosäten där konst och kultur uppmärksammats i nya sammanhang.

Inbjudna var Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Navet KTH, Umearts, Accelerator Stockholms universitet och Handelshögskolan.

Moderator var Katja Lindqvist, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.