Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En kartläggning av vår fakultet i 3 steg

Teaterhögskolan

Håkan Lundström har varit dekan, rektor och professor vid Konstnärliga fakulteten under många år. Nu arbetar han med en kartläggning av fakultetens historia som ska mynna ut i en bok om de konstnärliga utbildningarna.

-Jag har fått ett par år på mig och det kommer att behövas. Tanken är att den eventuella flytten till gemensamma lokaler skulle vara en bra brytpunkt, berättar Håkan.

Håkan Lundström

Hur kommer sig ditt intresse för de konstnärliga utbildningarnas (organisatoriska) förändring genom åren?

-Det beror på att jag har arbetat i vår verksamhet sedan vi var separata institutioner i mitten av 1970-talet och har engagerat mig i den fortsatta utvecklingen.

Hur ser du på vår kommande samlokalisering utifrån dina erfarenheter och perspektiv? Är det en självklar utveckling som du såg komma?

-Den diskussionen har funnits av och till sedan vi kom in i universitetet. Då var det bara musik och teater men sedan tillkom ju konst. Hållningen har varit att i första hand profilera de enskilda institutionerna. Inter Arts Center var ett sätt att försöka knyta samman dem på forskningsnivån. 

-Det finns många skäl till att någon samlokalisering inte blev av under alla dessa år. Men viktigast av allt är nog att tiden inte varit mogen. Kanske är den på väg att bli det nu?

Du kommer att medverka på vår TA-dag* den 20/8, vad kommer du att berätta för oss då?

-Det kommer att bli en historisk översikt med lite djupdykningar i särskilt viktiga förändringar och vad de har betytt. Ett exempel som jag kommer att tänka på är den tid då våra institutioner var på väg att flyttas från Lunds universitet till den då nystartade Malmö högskola. Det är intressant att i efterhand se vad som tänktes och sades då och att fundera över vad man man lära sig av sådana situationer.

Utifrån vilka metoder genomför du din kartläggning? 

-Jag tänker mig tre steg. Det första – som pågår – är att skriva ner vad jag i princip vet själv och vad som finns i de gömmor jag har i bokhyllor och på diverse hårddiskar. Det andra steget blir att komplettera dessa genom att leta igenom vad som finns arkiverat. Jag vill få med perspektiven från både administratörer, lärare och studerande. Det finns en hel del citat i skriftliga källor men jag får se hur mycket jag behöver komplettera med intervjuer. Det tredje steget blir att få ihop en helhet och jag ska också samla in dokumentation i form av bild, ljud och film och för detta kommer jag att behöva rådgöra med många.


Ta del av Håkans presentation i efterhand:
Förändring - kris eller utveckling. Inspelning från den 20/8 2021.

*TA-dagen är en årligen återkommande kickoff för fakultetens tekniska och administrativa personal.