Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Musikhögskolan deltar i PRIhME

gruppbild på deltagarna i Prihme

I veckan deltog studenter och medarbetare från Musikhögskolan i Malmö i det avslutande PRIhME Assembly, som ägde rum på Saint Louis College of Music i Rom.

PRIhME är ett strategiskt partnerskap mellan nio europeiska musikinstitutioner som sedan 2020 har undersökt frågan om maktrelationer inom högre musikutbildning. Detta var den fjärde och sista träffen i en serie av fyra sammankomster som har tagit upp teman som maktrelationer, kön och sexuell läggning, socioekonomisk bakgrund och funktionshinder, och slutligen konstnärliga normer.

Rebecka Lassbo, utbildningssamordnare på Musikhögskolan i Malmö, påpekar att hur viktigt det är att samverka med andra musikinstitutioner kring dessa frågor.

Vill vi få bukt med dessa problem inom högre musikutbildningen är det viktigt att vi arbetar tillsammans och belyser problematiken från flera håll med olika perspektiv. PRIhME är ett gott exempel på det. 

Från Musikhögskolan deltog även Märta Östergren, Hjalmar Ståhlberg, Mattias Hjorth och Lars Härstedt Salmonson. Även Sara Wilén och Gustav Melander har varit delaktiga i tidigare träffar. Eva Saether är medlem av The Editorial Board och Karin Johansson i styrgruppen.

Läs mer om PRIhME