Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ylva är vår nya vicedekan för forskning

Ylva Hofvander Trulsson

Nu stärks Konstnärliga fakultetens ledning upp med en vicedekan för forskning i form av docent och universitetslektor Ylva Hofvander Trulsson.

This article in English

Ylva har sedan tidigare haft en roll som ansvarig för kvalitetsområdet och högskolepedagogisk utbildning med placering på fakultetens kansli, och kommer nu att fördela sin tid mellan de tidigare arbetsuppgifterna, det nya uppdraget som vicedekan samt forskning.

Ett av de övergripande målen med ditt kommande arbete är att samordna hela fakultetens forskning – vilka tankar har du kring detta?

-Min ambition är att under kommande tre år dels stärka det arbete som redan görs som är kvalitativt, som också kommit väl ut i många utvärderingar de senaste åren, det vill säga våra forskarutbildningar, men också ta ett steg vidare och se till att vi skapar seminarier och möten för ett nytänkande kring det konstnärliga området som helhet och vad det kan bidra med i samhället och i mötet med det övriga universitetet.

-I detta arbete ligger att synliggöra lärare (lektorer och professor på konstnärlig grund) som har forskning i sin tjänst men som idag kanske upplever att de saknar ett sammanhang på fakulteten där den delen av deras arbete kan synliggöras. Den starka konstnärliga kompetensen som har koppling till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete, är ryggraden i våra verksamheter. Inter Arts Center utgör här en naturlig plattform för möten, kompetensutveckling och samverkan och det finns stor potential att utveckla det där.

 -Jag har sen disputation arbetat och forskat på flera universitet och högskolor som University of Cambridge, Stockholms konstnärliga högskola, Linnéuniversitetet och Høgskolen i Innlandet och sett att man kan arbeta på många olika sätt för att lyfta och stärka det ämnesspecifika i forskningen och skapa förutsättningar för att nya forskningsfrågor ska kunna växa fram utifrån olika teman som går på tvärs över flera ämnen och discipliner.

Vi fick ju övergripande goda omdömen i RQ20, men är där något område som du kommer att prioritera att stärka upp?

-Jag satt med i universitetets referensgrupp för RQ20 och jobbade intensivt med det som definieras som forskningskvalitet. Panelen med ordförande Ingrid Elam kom med många goda råd på hur forskningsstrategin kan utvecklas på Konstnärliga fakulteten. De lyfte bland annat fram behovet av att möjliggöra karriärsutveckling för unga forskare (postdoc och därefter till senior). Arbetet i fakultetsrådet behöver troligtvis breddas från att fokusera på forskarutbildning till att inkludera forskningen i stort vid fakulteten på flera nivåer och sammanhang. Vi behöver också facilitera och stötta våra institutioner i anslagssökande om externa medel och arbeta för att tvärdisciplinära samarbeten och forskningsfrågor möjliggörs ytterligare. 

Bland dina uppdrag finns formulerat att etablera en publikationsplattform med fler format än det tryckta – har du några exempel på vad det kan vara?

-I olika sammanhang vid vår fakultet har det framkommit önskemål om en plattform för att synliggöra vår forskning och konstnärliga output. Utifrån min erfarenhet vid olika konstnärliga högskolor och universitet ser jag det som mycket viktigt att ha en inkluderande syn på research output och artistic output. Utifrån höstens samtal så kommer en webbplattform bli aktuell, som har fått arbetsnamnet ”ARTS - Arts, research, teaching studies”. Den kommer ta form under våren genom en redaktörsgrupp och jag uppmanar den som känner att detta är något hen vill engagera sig i, att skicka ett mail till mig. Syftet med plattformen är alltså att vi inom fakulteten ska veta mer om varandra och vad vi jobbar med, och att ARTS ska vara ett fönster för andra som är nyfikna på oss.   

 

Mer info:

Ylva Hofvander Trulsson är utsedd till vicedekan för forskning under mandatperioden 2021-01-13 till 2023-12-30.

This article in English