Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teaterhögskolan omväljer Ditte Maria Bjerg som prefekt och tillsätter Fredrik Haller som biträdande prefekt

Fredrik Haller och Ditte Maria Bjerg

Från och med 15 februari 2021 kommer Teaterhögskolan i Malmö under den kommande tre-års-perioden ledas av både en prefekt och en biträdande prefekt.

Fredrik Haller, som sedan många år arbetat på skolan som lektor i dramaturgi och som utbildningsansvarig för dramatikerprogrammet, har valts till biträdande prefekt med huvudansvar för att leda och utveckla skolans grundutbildningar. Han kommer att fortsätta undervisa på skolan parallellt med sitt nya uppdrag som biträdande prefekt.  

Prefekt sedan 2018, Ditte Maria Bjerg, har blivit omvald för ytterligare en tre-års-period. Hennes prefekt-tjänst kommer att fokusera på samlokalisering av den konstnärliga fakulteten, internationalisering, utbildning på avancerad nivå och forskning. 

Fredrik Haller, vad kommer du att primärt lägga fokus på i din nya roll som biträdande prefekt?  

Jag kommer arbeta med övergripande frågor som rör undervisningen på grundnivå. Det kan vara både ekonomi- och personalfrågor, men framför allt utvecklingsfrågor, för att se hur vi kan göra våra redan nu fantastiska program och kurser om möjligt ännu bättre.    

Ditte Maria Bjerg, vilken blir den största skillnaden för dig i och med införandet av detta delade prefektskap? 

Jag är generellt en stark anhängare av ett delat ledarskap, jag tror att vi alla blir bättre när vi kan tänka, vrida och vända på saker och ting i samarbete. I skolans nuvarande situation är det helt enkelt för många saker på mitt bord och vi tror att denna lösning kommer att ge mer plats till de nödvändiga utvecklingsarbeten som vi har framför oss. Jag är väldigt glad, både på mina egna och skolans vägnar att Fredrik tackat ja till denna uppgift.  

Det är Teaterskolans institutionsstyrelse, som är Teaterhögskolan i Malmös högsta beslutande organ, som har beslutat att omvälja Ditte Maria Bjerg samt att tillsätta en biträdande prefekt på skolan under mandatperioden 2021-2024.