Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till valberedning

Mandatperioden för nuvarande valberedning går ut 2023-02-28, och fakulteten har nu valt en ny valberedning för en kommande treårsperiod. På denna sida samlas information om nomineringsprocess och valresultat.

Resultat i val till valberedning konstnärliga fakulteten

Följande vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare valdes till valberedningen under mandatperioden 2023-03-01--2026-01-31:

Francisca Skoogh, universitetslektor, Musikhögskolan
Mats Edén, universitetslektor, Musikhögskolan
Maria Hedlund, universitetslektor, Konsthögskolan
Henry Stiglund, universitetslektor, Teaterhögskolan

Följande övriga anställda valdes till valberedningen:

Carina Gustin, utbildningssamordnare, Musikhögskolan
Henrik Dotzler, teatertekniker, Teaterhögskolan
Joakim Sandqvist, universitetsadjunkt, Konsthögskolan

Till valprotokollet


Välkomna att rösta i val till valberedning konstnärliga fakulteten 

Under 2023 ska val till dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelser för perioden 2024-01-01 – 2026-12-3 förrättas. Innan dessa val kan ske måste en valberedning väljas. Nomineringar har inkommit till kanslichef Moa Lindell under november månad, och utifrån det finns nu ett förslag att rösta på:


Vetenskapligt/konstnärligt kompetent lärare:

 • Francisca Skoogh, universitetslektor Musikhögskolan
 • Mats Edén, universitetslektor Musikhögskolan
 • Maria Hedlund, universitetslektor Konsthögskolan
 • Henry Stiglund, universitetslektor Teaterhögskolan

 Övrig personal:

 • Carina Gustin, utbildningssamordnare Musikhögskolan
 • Thomas Dotzler, teatertekniker Teaterhögskolan
 • Joakim Sandqvist, universitetsadjunkt Konsthögskolan


Mandatperioden för valberedningen är 2023-03-01 till 2026-02-28.

Det är möjligt att rösta på andra än de som är föreslagna. Röstlängden och nomineringsberättigade hittar du här.

En sammanställning på de nominerade som accepterat nomineringen finns här 
 

VALET PÅGÅR 25 NOVEMBER – 16 DECEMBER Valet stänger kl 12.00

Alla röstberättigade enligt röstlängden välkomnas nu att rösta i valet som sker i det elektroniska valsystemet EasyVote. Din röst är självklart helt anonym.

Röstsammanräkning sker 16 december kl 13.00 på fakultetskansliet, Bergsgatan 31 B i Malmö.

Läs mer om val på fakultetens hemsida.

 

Val av valberedning: välkomna med era nomineringar

Nu inbjuds alla röst- och nomineringsberättigade att nominera valbara kandidater till ledamöter i valberedningen. Den som nomineras ska vara tillfrågad och acceptera uppdraget. Det är tillåtet att nominera sig själv.

Förslag ska ha inkommit senast onsdag den 16 november kl 12.00. Därefter upprättar kanslichef ett förslag på ledamöter som de röstberättigade tar ställning till genom elektroniskt val. Valet kommer att pågå 2022-11-25 till 2022-12-16.

Förslag skickas till moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se 

Röstlängden fastställdes 2022-11-01 och kan ses här

Om valberedningen

Konstnärliga fakultetsstyrelsen har beslutat att valberedningen ska bestå av sju ledamöter:

 • 4 företrädare för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, varav
  • två från Musikhögskolan,
  • en från Konsthögskolan och
  • en från Teaterhögskolan
 • 3 företrädare för övrig personal, som mest en person från respektive institution, kansli eller IAC

Mandatperioden är 2023-03-01 till 2026-01-31.
Valberedningens uppdrag är att lämna förslag till:

 1. dekan och prodekan, samt ledamöter (lärare och övriga anställda) i Konstnärliga fakultetsstyrelsen, som sedan utses efter val, mandatperiod 240101-261231.
 2. externa ledamöter i Konstnärliga fakultetsstyrelsen, som sedan utses av Rektor vid Lunds universitet, mandatperiod 240101-261231.
 3. konstnärliga fakultetens ledamöter i Lunds universitets universitetskollegium, som sedan utses efter val, mandatperiod 240301-2702-28.

Vem kan nominera och rösta i valet av valberedning?

Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.

Vem är valbar i val till valberedningen? 

Valbar är den som är röst- och nomineringsberättigad till valet och som kan förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden börjar.

 

 

 

Kontakt

moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se