Granskningsperiod 2017-2022

Här presenterar vi resultaten från UKÄ:s granskningsperiod 2017-2022. De tre perspektiv som UKÄ lyfter fram för perioden är studentinflytande, arbetsliv och jämställdhet.

Konstnärliga fakultetens utbildningsprogram har alla granskats externt och kollegialt mellan 2017 och 2020 enligt följande upplägg:

2017; Musikpedagogiska forskningsutbildningen
2017-2018; Musikerutbildningar (grund och avancerad nivå)

2018; Konstnärliga forskarutbildningen (MHM)
2018-2019; Teaterhögskolans utbildningar på alla nivåer
2018-2019; Musiklärarutbildningar
2019-2020; Konsthögskolans utbildningar på alla nivåer

Granskningarna har genomförts av UKÄ, MusiQue samt externa bedömargrupper.