Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarutbildning

Konstnärliga fakulteten erbjuder två olika forskarutbildningar, konstnärlig forskarutbildning i fri konst, teater eller musik samt musikpedagogisk forskarutbildning (vid Musikhögskolan). 

Konstärlig forskarutbildning

Den konstnärliga forskarutbildningen är fyraårig och leder till konstnärlig respektive filosofie doktorsexamen. Utbildningarna utgår från de konstnärliga kunskaperna och det konstnärliga arbetet. Tyngdpunkten i studierna ligger på självständigt konstnärligt arbete inom ramen för ett konstnärligt forskningsprojekt med målet att utveckla kunskap om konstnärliga frågeställningar.

Teater
Fri konst
Musik

Musikpedagogisk forskarutbildning

Musikpedagogik som forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och använder teorier och metoder från exempelvis pedagogik, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, musikvetenskap samt konstnärlig forskning för att förstå och förklara musikpedagogiska fenomen. Syftet med forskarutbildningen i musikpedagogik är att ge fördjupade kunskaper och att utbilda självständiga och kritiska forskare med en bred ämnesteoretisk kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att självständigt genomföra forskningsprojekt. 

Läs mer om musikpedagogisk forskarutbildning