Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inom Konstnärliga fakulteten utbildar vi musiker, kyrkomusiker, musiklärare, tonsättare, konstnärer, skådespelare och dramatiker i en verksamhet som kännetecknas av stor synlighet i samhället genom utställningar, konserter och föreställningar och en stark relation till konst-, teater- och musiklivet, samt till skola och kulturskola.​

Vår utbildningar är på kandidat- och masternivå och vi har även doktorandutbildningar samt fria kurser i varierande omfattning. Utbildningarna vid fakulteten säkerställer en hög ingångsnivå på studenternas färdighet och förmåga genom antagningsprov. Samtliga utbildningar är undervisningstäta med ett stort inslag av enskild undervisning och handledning.

Konstnär

Konsthögskolan i Malmö erbjuder konstnärliga utbildningar på kandidat- och magisternivå för blivande konstnärer. Därtill ges en välrenommerad forskningsutbildning. Undervisningen i fri konst är inte uppdelad i konstnärliga inriktningar utan som student kan du välja att röra dig fritt mellan olika konstnärligt uttrycksformer eller fördjupa dig inom en viss form. Under studietiden har du stora möjligheter att förverkliga dina visioner och drömmar och skapa dig en stark yrkesidentitet. Du kommer att finnas med i nya inspirerande sammanhang och få fördjupa dig inom de områden du brinner för.
Läs mer på khm.lu.se

Musiker / kyrkomusiker / tonsättare / musiklärare

Vid Musikhögskolan ges kandidat- och masterutbildningar för musiker, kyrkomusiker, tonsättare samt musiklärare. Det finns även ett omfattande utbud av fristående kurser med en stor spännvidd, från barockinterpretation till digital musikproduktion. Därtill erbjuds forskarutbildningar i konstnärlig forskning och musikpedagogisk forskning.
Läs mer på mhm.lu.se

Skådespelare / dramatiker

På Teaterhögskolan utbildas skådespelare och dramatiker på kandidatnivå. Det ges också en doktorandutbildning. Därtill erbjuds en utbildning i Teaterns teori och praktik tillsammans med Språk- och litteraturcentrum i Lund, en utbildning i Konceptuell scenkonst samt en rad fristående kurser under vårterminer, höstterminer och som sommarkurser. 
Läs mer på thm.lu.se

Examen

Oavsett om du väljer att läsa ett helt program eller fristående kurser kan du efter några års studier ta ut en examen. När du är klar med dina studier på grundnivå kan du ta ut en yrkesexamen eller en generell kandidatexamen. Du kan också fortsätta studera på avancerad nivå – ett år för en magisterexamen eller två år för en masterexamen.
Kurs eller program – två vägar till examen
Internationella möjligheter

Kontakt

Konsthögskolan
Evalena Tholin
Utbildningsadministratör
evalena [dot] tholin [at] khm [dot] lu [dot] se


Teaterhögskolan
Marta Malmsten
Utbildningskoordinator
marta [dot] malmsten [at] thm [dot] lu [dot] se


Musikhögskolan

Musiklärarutbildning:
Carina Gustin
Utbildningssamordnare
carina [dot] gustin [at] mhm [dot] lu [dot] se

Musiker/kyrkomusikerutbildning:
Rebecka Lassbo
Utbildningssamordnare
rebecka [dot] lassbo [at] mhm [dot] lu [dot] se