Vi utbildar konstnärer, musiker, musiklärare och skådespelare i en verksamhet som kännetecknas av stor synlighet i samhället genom utställningar, konserter och föreställningar och en stark relation till konst-, teater- och musiklivet, samt till skola och kulturskola.

Vår utbildningar är på kandidat- och masternivå och vi har även doktorandutbildningar samt fria kurser i varierande omfattning. Utbildningarna vid fakulteten säkerställer en hög ingångsnivå på studenternas färdighet och förmåga genom antagningsprov. Samtliga utbildningar är undervisningstäta med ett stort inslag av enskild undervisning och handledning.

Konstnär

Konsthögskolan utbildar konstnärer inom fri konst. Nästan alla kurser är valbara och skräddarsys utifrån studenternas behov och utbudet spänner över teknikkurser till teoretiska kurser. Konsthögskolan erbjuder en gedigen utbildning för dig som vill arbeta som professionell konstnär. Du har som student möjlighet att röra dig fritt mellan olika konstnärliga uttrycksformer eller fördjupa dig i en specifik uttrycksform. 
Läs mer på khm.lu.se

Musiker / kyrkomusiker / musiklärare / kompositör

Vid Musikhögskolan ges kandidat- och masterutbildningar för musiker, kyrkomusiker, kompositörer samt musiklärarutbildning. Det ges även ett omfattande utbud av fristående kurser med en stor spännvidd från barockinterpretation till digital musikproduktion. Därtill har de forskarutbildningar i konstnärlig forskning och musikpedagogisk forskning.
Läs mer på mhm.lu.se

Skådespelare / dramatiker

Teaterhögskolan ger skådespelarutbildning på kandidat- och masternivå men även utbildning i dramatiskt skrivande och konceptuella scenkonstpraktiker. Därutöver ges fristående kurser i teaterns teori och praktik och konceptuell scenkonst på grundnivå. På Teaterhögskolan finns även doktorandutbildning. 
Läs mer på thm.lu.se

Examen

Oavsett om du väljer att läsa ett helt program eller fristående kurser kan du efter några års studier ta ut en examen. När du är klar med dina studier på grundnivå kan du ta ut en yrkesexamen eller en generell kandidatexamen. Du kan också fortsätta studera på avancerad nivå – ett år för en magisterexamen eller två år för en masterexamen.
Kurs eller program – två vägar till examen
Internationella möjligheter