Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakultetens historia

Musikhögskolan har sitt ursprung i Malmö Musikkonservatorium som grundades 1907. Teaterhögskolan växte fram ur Malmö Stadsteaters Elevskola, grundad 1944, som från och med 1964 blev Statens Scenskola. Genom en högskolereform 1977 kom båda att ingå i Lunds universitets humanistiska fakultet. Den särskilda lärarutbildningen i musik (SÄMUS), som startat år 1973, införlivades i Lärarhögskolan, som också tillhörde Lunds universitet.

Efter att huserat i Fridhemsborg på Limhamn och därutöver varit utspridda på ett antal olika adresser samlades musikutbildningarna i nya lokaler på Ystadvägen 25 år 1982. Därmed fanns både musiker- och musiklärarutbildningarna under samma tak och Musikhögskolan fick en fysisk identitet som i huvudsak fortfarande består. Teaterhögskolan fanns i många år på Stora Nygatan 52. Övningsscenen Teater Fontänen, en före detta biograf vid Fridhemstorget, ersattes år 2004 av Bryggeriteatern i Kulturkvarteret Mazetti dit hela Teaterhögskolan flyttade tre år senare.

Lunds universitet var indelat i ett antal administrativa enheter som kallades områden. Vissa områden var fakulteter och vissa var renodlade grundutbildningsverksamheter. Till den senare kategorin hörde det Konstnärliga området som inrättades 1984 och då bestod av Musikhögskolan och Teaterhögskolan. Det fanns en områdesstyrelse för enheten, som samtidigt var Musikhögskolans styrelse, och Musikhögskolans ledning fungerade även som områdets ledning.

Det Konstnärliga området utökades 1995 med Konsthögskolan, som hade sina rötter i ABF:s konstskolor: Målarskolan Forum och Grafikskolan. Den inrymdes i Mellersta Förstadsskolan på Föreningsgatan 42. Denna utökning gjorde att verksamheten blev for stor för den dåvarande ledningsorganisationen och två år senare bröts en områdesledning ut ur Musikhögskolans organisation för att ha en områdesövergripande funktion. Därmed renodlades också områdesstyrelsens funktion och den hette nu konstnärliga fakultetsstyrelsen.

Parallellt med att grundutbildningens utbildningsprogram och kurser av olika slag utvecklades hade behovet av forskningsmöjligheter vuxit sig starkt. Ambitionen att inrätta forskarutbildning kom till uttryck redan 1981, men resultaten uteblev. För att komma vidare prioriterades forskarutbildning i musikpedagogik som till slut kunde inrättas 1995. Först år 2000 blev konstnärlig forskarutbildning verklighet. Inledningsvis bedrevs forskarutbildningarna formellt i samhällsvetenskaplig respektive humanistisk regi.

År 2007 beslutade Lunds universitets styrelse att inrätta den Konstnärliga fakulteten i Malmö. Konstnärliga fakulteten samordnar alltså både grundutbildning och forskning inom sina verksamheter. År 2011 inrättades Inter Arts Center i Kulturkvarteret Mazetti som en mötesplats och ett centrum för konstnärlig forskning och experimentell konst. Året därpå placerades Körcentrum Syd, som tidigare varit placerat direkt under universitetets rektor, vid Konstnärliga fakulteten med placering på Musikhögskolan.