Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samlokalisering

Här kan du läsa om samlokalseringen av den Konstnärliga fakulteten och bildandet av ett gemensamt konstnärligt campus vid Lunds universitet.

Den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett gemensamt campus som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten.
 

Aktuellt just nu;
Fakulteten har med hjälp av LU Byggnad kommit fram till att det nya konstnärliga campuset ska förläggas i Varvsstaden (gamla Kockums-området) i Malmö. Beslutet är grundat på en utvärdering som gav Varvsstaden högst poäng.

De två byggnader som universitetet har blivit erbjudna är maskin- och monteringshallen samt vagnverkstaden. Dessa två huskroppar ger en möjlighet till en byggnadsvolym på ca.15.000 – 19.000 m² LOA. Konstnärliga fakultetens verksamheter är i behov av speciallokaler med verkstäder, akustiskt unika lokaler, stora rumsligheter osv. och stort fokus kommer att ligga på effektivare lokalanvändning genom samutnyttjande av hela campus.

Varvsstaden finns på ett mycket attraktivt läge för den Konstnärliga fakulteten, vilket har varit ett av huvudkriterierna i urvalet, med närhet till andra kulturaktörer samt kollektiva transportmedel såväl nationellt som internationellt. Därtill har fastighetsägaren (Varvsstaden AB) ett omfattande återbruks- och hållbarhetsprogram för fastigheten, med en stark intention att bevara områdets historiska och industriella känsla i en modern tappning, även det ett centralt kriterium för projektet. 

Vad väntar nu?
Nu väntar ett beslut i Lunds universitetsstyrelse gällande finansieringen. Ett samarbetsavtal med Varvsstaden AB ska upprättas och därefter ska LU upphandla byggentreprenaden. 

 

Sidan uppdateras löpande

KONTAKT

Eir Saemundsdottir

Lokalplanerare LU Byggnad
Mobiltelefon:+46 72 230 24 69
E-post: eir [dot] saemundsdottir [at] bygg [dot] lu [dot] se

Varvsstaden

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se