Lokala skyddskommittén (LSK)

mandatperiod 2018-2021

Den lokala skyddskommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inrättande och sammansättning av kommittén samt formalia för sammanträden regleras i lokalt kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan vid Lunds universitet (STYR 2017/1659). Den lokala skyddskommittén beslutar i övrigt själv om arbetsformer när det gäller till exempel utskott eller arbetsgrupper.


LEDAMÖTER

Anna Lyrevik, Dekan, ordförande (ordinarie)

Staffan Storm, Prodekan, ordförande (ersättare)

Ann-Charlotte Carlén, prefekt MHM (ordinarie)

Gertrud Sandqvist, prefekt KHM (ordinarie)

Ditte Bjerg, prefekt THM (ordinarie)

Birgit Jacobsson, administrativ chef MHM (ersättare)

Silvana Hed, föreståndare KHM (ersättare)

Anders Mattsson, producent THM (ersättare)

Jan Michelsen, skyddsombud THM (ordinarie)

Karin Savatovic Thomasson, skyddsombud MHM (ordinarie)

Joakim Sima, skyddsombud KHM (ordinarie)

Annika Michelsen, skyddsombud kansli K, IAC (ersättare)