Lärarförslagsnämnden

vid konstnärliga fakulteten

Lärarfrörslagsnämnden har i första hand som uppgift att bereda ärenden som gäller akademiska anställningar som kräver doktorsexamen.


ORDINARIE LEDAMÖTER

Kent Olofsson, universitetsadjunkt i musikteori (MHM)

Henry Stiglund, universitetslektor i scenframställning (THM)

Vakant, (KHM)

Øystein Sølberg, studeranderepresentant (KHM)

MHM och THM studeranderepresentanter är vakanta.


SUPPLEANTER

Hans Pålsson, seniorprofessor (MHM)

Per Olof Persson, universitetslektor (KHM)

Kent Sjöström, universitetslektor (THM)