LUCRIS

Lund University Current Reasearch Information System

LUCRIS använder du för att lägga in information om dig själv som forskare, dina projekt, publikationer och aktiviteter som sedan blir sökbara i den externa webbportal som presenterar hela universitetets forskning - öppen för alla.

Inmatning och rapporter

Namn, organisation och kontaktuppgifter hämtas direkt från LUCAT. Du som forskare kan sedan själv fylla på med uppgifter om projekt, olika aktiviteter och publikationer som du vill visa på din personliga sida.

LUCRIS innehåller även annan forskningsinformation, som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom till exempel samverkan. Den information du lägger in i systemet är tillgänglig i den publika portalen för en samlad visning av den forskning som bedrivs vid LU. Du som forskare kan också skapa CV och ta ut rapporter utifrån det. Du och din forskning är sökbar utifrån ämne, projekt, publikationer eller ditt namn. Det förenklar för er forskare att hitta varandra, etablera samarbeten, och dessutom vara synliga för anslagsgivare.

LUCRIS erbjuder goda möjligheter att återanvända information. Den enskilde forskaren kan exportera sin personliga information ur LUCRIS, göra CV-utskrifter och koppla information direkt till olika webbplatser. Andra användare (institutionen, externa samarbetspartners etc) kan också hämta och använda sig av information direkt ur LUCRIS. Lunds universitet, fakulteten och institutionerna kommer att ta ut statistik ur LUCRIS för sammanställningar och rapporter.

ORCID

Forskare kan lägga till sitt ORCID-ID i LUCAT och på det sättet göra det synligt i sin LUCRIS-profil.

Läs mer här