Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Konstnärliga fakulteten arbetar med medarbetarskap som fokusområde under 2021 och 2022. 

Medarbetarskap och ledarskap är ett av fakultetens fem prioriterade områden i den strategiska planen som i sin tur grundar sig på Lunds universitets strategiska plan, där samma prioriterade område finns med. 

Ett välutvecklat medarbetarskap ses som en framgångsfaktor och definieras inom Lunds universitet som både ett förhållningssätt och ett konkret beteende i relation till arbetsuppgifter, kollegor och chefer. Medarbetarskap har sin grund i svensk lagstiftning genom medbestämmandelagen, regler för arbetstagarrepresentation i styrelser och våra kollektivavtal.

Syftet med att göra medarbetarskap till ett fokusområde är att skapa en gemensam bild av, och förståelse för, vad gott medarbetarskap innebär på Konstnärliga fakulteten. Syftet är vidare att genom att sätta fokus på medarbetarskap bli en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av ett effektivt och trivsamt samarbete såväl inom som mellan fakultetens olika verksamheter.

Inom fokusområdet finns följande aktiviteter planerade:

  • TA-dagen 20/8 hade medarbetarskap som tema
  • Fakultetsträff 8/9 behandlade frågor om arbetsmiljö och medarbetarskap
  • Fakultetsträff 6/10 behandlade frågor om kollegialitet och medarbetarskap


Tips! Titta gärna på filmen om kommunikativt medarbetarskap som tagits fram av LU inom forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer.

Länk till filmen
Rapporten Kommunikativt medarbetarskap

 

Vi behöver engagerade och ansvarstagande medarbetare som inte bara tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter utan går utanför dem och kan se till helheten.

ARTS är utvecklingen och förvaltandet av en fakultetsgemensam webbplattform för forskning. Syftet med plattformen är dels att vi inom fakulteten ska veta mer om varandra och vad vi jobbar med, och dels att vara ett fönster mot externa parter som är nyfikna på oss.   

Editorial team: Hans Hellsten, Sven Bjerstedt, Åse Lugnér, Verina Gfader, Christian Skovbjerg Jensen, Esa Kirrkopelto, Francisca Skoogh and Nina Hansson.

Contact: 
Hans Hellsten, editor (biträdande prefekt MHM)
hans [dot] hellsten [at] mhm [dot] lu [dot] se

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2025/26.

Till projektsidan

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55