Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

IAC - Inter Arts Center

Inter Arts Center är en centrumbildning inom Konstnärliga fakulteten och etablerades 2010 för att främja utvecklingen av den konstnärliga forskningen, stödja tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med det omgivande kulturlivet. Inter Arts Center är en av avgörande strategisk satsning för att fakulteten i ett långsiktigt perspektiv ska kunna upprätthålla en framskjuten position nationellt och internationellt.

Inter Arts Center är en mötes- och arbetsplats för såväl forskare och studenter inom Konstnärliga fakulteten i Malmö som för externa konstnärer och forskare där det bedrivs experimentell konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. IAC ger bästa möjligheter till tvärvetenskapliga projekt och utbyte inom bland annat konst, musik och teater, men även inom andra konstformer och discipliner som scenkonst eller VR konst. Denna kombination av konstnärer som arbetar både inom och utanför akademin, är en avgörande komponent i utvecklingen av konstnärlig forskning.

Inter Arts Center är en miljö med ändamålsenliga lokaler och avancerad teknisk utrustning för experimentellt konstnärligt arbete där forskare och konstnärer arbetar interdisciplinärt och över konstartsgränserna. Lokalerna omfattar ljud- och videostudior, en konstnärstudio och utrymmen för performance, möten och seminarier. Bara i 2018 har över 120 konstnärer, forskare och studenter från den Konstnärliga fakulteten kunnat använda Inter Arts Centers faciliteter för att genomföra ett stort antal projekt och offentliga evenemang, från konserter till symposier och utställningar.

Dessutom erbjuder Inter Arts Center fem residensprogram i samarbete med andra institutioner och organisationer, samt en Open Call med fyra ansökningsdagar per år.

IAC