Pågående utvärderingar

Här hittar du information om pågående utvärderingar av vår forskningsverksamhet.

RQ20 (2019-2020)

RQ20 pågår just nu på många lärosäten över hela världen och Lunds universitet inledde sitt arbete 2019 för att få en bild av hur väl vår forskning står sig i en internationell jämförelse. Själva metoden bygger på självvärdering som ska präglas av ärlighet och tillit – att man svarar rakt på alla frågor och undviker att hamna i försvarsställning.

Utvärderingen är uppbyggd kring trettiofem paneler som vardera rymmer ett antal forskningsmiljöer (ämnen, teman, forskningsgrupper etc.) med syfte att identifiera styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter för den framtida verksamheten. Konstnärliga fakulteten har tilldelats en panel bestående av Ingrid Elam (ordf.), Lucy Steeds, Ville Sandqvist, Deniz Peters, Gary McPherson och Jonathan Impett som under våren har genomfört intervjuer med represenanter från vår fakultet. 

Resultatet av RQ20 ska presenteras i slutet av 2020.