Fakultetsrådet

LEDAMÖTER

Anna Lyrevik
Ordförande, dekan

Eva Saether
Ämnesansvarig, musikpedagogik

Michael Edgerton
Ämnesansvarig, musik

Gertrud Sandqvist
Ämnesansvarig, fri konst

Jörgen Dahlqvist
Ämnesansvarig, teater

Christian Skovbjerg Jensen
Föreståndare, Inter Arts Center

David Johnson
Doktorand i musikpedagogik

John Hanse
Doktorand i teater

Halla Stefansdottir
Doktorand i musik

Sekreterare
Annika Michelsen