Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Röster från arbetet med ett nytt konstnärligt campus

Workshopsdeltagare (inte alla)
Workshopsdeltagare

Den 18-19 februari arrangerade Marge Arkitekter den första workshopen i förstudien med 23 representanter från hela fakulteten. Här är röster från några av de som deltog kring deras upplevelser.

Rebecka Lassbo, utbildningssamordnare musikerutbildningar (MHM) 

Hur är du involverad i projektet? 
-Jag deltar som representant för Musikhögskolan i allmänhet och musiker- och kyrkomusikerutbildningarna i synnerhet.

Vad kändes extra viktigt för dig som du tog med dig från workshopen?
-Frågor om hur vi skapar en läromiljö som erbjuder de bästa förutsättningarna att utvecklas och inspireras i, och som dessutom tar höjd för de förändringar och utmaningar som framtidens musikliv erbjuder.

-Utmaningen i att åstadkomma en kombination av en inspirerande miljö och en central och inbjudande mötesplats för lång- och kortväga gäster – tillsammans med de högt ställda krav för olika musikaliska inriktningar med skilda akustiska och tekniska behov.

Var det något som satte igång dina tankar lite extra?
-Frågan om hur vi på en ny plats behåller Musikhögskolans identitet, samtidigt som vi som en enhet med Teater- och Konsthögskolan tar vara på de möjligheter som samlokaliseringen kan bidra till.

Erik Hökby, arkitekt på Marge Arkitekter

Hur är du involverad i projektet?
-Min roll är ansvarig arkitekt, en roll jag delar med Katarina Grundsell. 

Hur tycker ni arkitekter att det känns att rita ett konstnärligt campus så här långt?
-Det är otroligt roligt, spännande och lärorikt. Att lära sig verksamheternas speciella behov. 

Vilka är de största utmaningarna för en arkitektbyrå i det skede projektet befinner sig i just nu?
-De största utmaningarna under förstudien är att förstå så mycket av lokalbehoven och byggnadernas förutsättningar som möjligt. Vi försöker bygga en grund som vi i nästa steg kan bygga vidare på och förfina.

Vilka intryck och tankar stack ut lite extra hos dig som du tog med dig från workshopen?
-Det var nog institutionernas djupa kunskap om sin egen verksamhet som stod ut. Det kom fram så mycket mer detaljer kring rum och relationer mellan olika rum än vad vi kunnat utläsa i befintligt lokalprogram, eller i de intervjuer vi tidigare haft. Det var precis det vi önskade med workshopen!

-Det är en otroligt spännande resa som vi ser att vi gör tillsammans med Varvstaden och Konstnärliga fakulteten. En resa som precis har börjat. 

Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden AB

Vilken roll hade Varvsstaden i workshopen?
-Vi hade en inlyssnande roll och var inte aktiva på samma sätt som övriga. Men det vi kunde bidra med var information om platsen och byggnadernas roll i förhållande till projektet vilket kändes bra eftersom det fanns många frågor om vad som sker runtomkring i stadsdelen. 

Vad kändes extra viktigt för dig som du tog med dig från workshopen?
-Något som jag tar med mig var de olika institutionernas lust och energi till projektet och platsen. Alla delade med sig och var öppna vilket gav oss mycket förståelse för hur de resonerar i projektet. Det var ett privilegium att få lyssna till allas idéer och kompetenser.

Jan Michelsen, tekniker THM

Hur är du involverad i projektet?
-Jag är med i egenskap av lokalplanerare och tekniker med god insyn i vår verksamhet.

Vad kändes extra viktigt för dig som du tog med dig från workshopen?
-Jag uppskattar att vara en del av processen i ett tidigt skede där mina synpunkter och erfarenheter blir mottagna med intresse.

Var det något som satte igång dina tankar lite extra?
-Jag kunde se möjligheter med samlokaliseringen där jag tidigare endast såg begränsningar.

Ditte Maria Bjerg, prefekt THM

Hur är du involverad i projektet?
-Jeg er prefekt på Teaterhögskolan.

Vad kändes extra viktigt för dig som du tog med dig från workshopen?
- At vi skal skapa et fantastisk campus for fremtidens studenter!!
- At vi har mycket interessant och tidskrävande arbeta foran os.
-At det er utroligt viktigt at vi får rett stödd och transparent projektledning. For THM er en litan institution och i nuläget ligger det primäre samlokaliseringarbeta hos administrativ chef och jeg. Och vi har jo en del annat att se til, fx Corona och övrig daglig virksomhet.

Var det något som satte igång dina tankar lite extra?
-Att Campus kommer att ligge väldigt tät på andre virksomheder och bostader ser jeg som en stor utmaning, som skal tänkes ind tidligt så det bliver en resurs.

Dragan Buvac, universitetsadjunkt i mediateknik och samordnare av samlokalisering på MHM

Hur är du involverad i projektet?
-Efter årsskiftet fick jag uppdraget att koordinera MHM:s engagemang i samlokaliseringen. Jag har börjat föra dialog med våra olika nämnder och lyssnar på vilka prioriteringar som de med ämneskompetens har inför en flytt. Det är viktigt att ha en så bred delaktighet som möjligt i våra processer.

Vad kändes extra viktigt för dig som du tog med dig från workshopen?
-Att alla tre skolor träffas och pratar med varann tror jag är viktigt. Man får en större förståelse för varandras verksamhet bara genom att träffas och försöka hitta gemensamma lösningar på praktiska frågor. Allt är fortfarande på en övergripande nivå, men en hel del tankar och frågeställningar är viktiga att processa. En fråga som är viktig att vända och vrida på är de tre skolornas placering i förhållande till varann.

Var det något som satte igång dina tankar lite extra?
-Mina tankar går mycket åt att försöka förstå helheten. Det är väldigt viktigt att alla tre skolorna ska känna att de framgent får ha kvar sin särart som man under lång tid byggt upp. Utmaningarna tror jag ligger i vilka delar som vi kan, och vill, öppna upp för samarbete. Detta arbete kräver lite arbetsro för att vi i lugn och ro ska kunna vända på alla stenar. Spännande arbete framför oss – med andra ord!