Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt samverkansavtal med Göteborgs universitet kring musikpedagogik

högskola

Musikhögskolan i Malmö har skrivit ett samverkansavtal med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet gällande en gemensam forskarskola i musikpedagogik.

Avsikten med avtalet är att främja forskningssamarbeten över universitetsgränserna genom att samordna respektive forskarutbildning i musikpedagogik med gemensamma kurser och seminarier.

Är det någon skillnad mellan de olika lärosätenas forskningsinriktningar?

-Vi utgår från en gemensam definition* av forskningsfältet men har något olika men överlappande profiler. Vid Göteborgs universitet finns en tonvikt på studier kring normer, värderingar och diskurser i musikutbildning, medan vi har ett fokus på praktiknära skolforskning och interkulturella perspektiv, berättar Eva Saether, professor och ämnesansvarig för forskarutbildningen i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö.

Även nyrekrytering av doktorander ska samordnas enligt avtalet, hur fungerar det rent praktiskt?

-Doktoranderna antas och anställs vid respektive institution. Forskargruppen hålls ihop genom gemensamma internat och obligatoriska kurser som anordnas växelvis av lärosätena. Seminarierna är också gemensamma, under pandemin har de hållits i Zoom. Efter pandemin ser vi fram emot en blandning av fysiska träffar och virtuella kurstillfällen.

 

Mer info:

Samarbetsavtalet är en formalisering av det mångåriga informella samarbete som pågått mellan miljöerna vid MHM och HSM och förhoppningen är att satsningen kan bidra till att utveckla det musikpedagogiska kunskapsområdet. Avtalet skrevs under av prefekterna vid de båda lärosätena i början av mars.

Den gemensamma forskarskolan bedrivs också i samverkan med andra lärosäten via Nordic Network for Research in Music Education, NNRME, som båda institutionerna är en del av.

*Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr de situationer där musik utgör läroprocessernas innehåll.