Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Maj Hasager ny rektor på Konsthögskolan

Maj Hasager
Maj Hasager

Maj Hasager är själv utbildad till bildkonstnär vid Konsthögskolan och har under de senaste nio åren varit lärare vid masterprogrammet. Från den 1 januari går hon in i rollen som ny rektor under kommande tre år.

Med vilka känslor tar du dig an ditt nya uppdrag?

-Jag känner stor glädje, erkännande och inte minst förtroende från mina kollegor i att väljas till rektor, och jag ser fram emot att gå in i rollen. Just förtroende är ett nyckelord när det gäller att bedriva konstnärlig utbildning. Grunden är och måste vara förtroende för eleverna, lärarna och övriga anställda - och inte minst förtroende för de konstnärliga processerna. Att kunna facilitera att de många processerna får ta plats utan att behöva pressas in i specifika och definierade kategorier, ser jag som en stor och viktig uppgift som kommande rektor.

Vad kommer att vara din strategi som ”ny på jobbet”?

-Det är ju speciellt att ha upplevt både studentperspektivet som studerade, lärarperspektivet under de senaste nio åren och att nu få det övergripande ansvaret för institutionen i samarbete med mina fantastiska kollegor. Även om jag har varit en del av denna institution i olika roller sedan 2003 är det viktigt för mig att fortsätta den kontinuerliga utvecklingen med nyfikenhet, lyhördhet och tydlighet. Vi befinner oss i en omvälvande tid, med många stora förändringar på gång, och jag ser det som en styrka att känna institutionen och dess historia samtidigt som vi utvecklas i relation till vår samtid.

-Mellan 2011 och 2019 har jag varit ansvarig för MFA-programmet Critical and Pedagogical Studies, och genom arbetet med vår självutvärdering* det senaste året har jag blivit grundligt insatt i hela institutionen och haft möjlighet att prata med alla mina kollegor om undervisningsmetoder och vår starka pedagogisk grund, så jag känner mig väl rustad.

-Vi står också inför samlokaliseringen av fakultetens institutioner och här fortsätter jag den goda dialogen med Teater- och Musikhögskolan om hur vi kan samexistera under samma tak, med all respekt för de starka individuella identiteter som vi har, vilket är en spännande och utmanande process.

Hur kommer man att märka att du är Konsthögskolans nya rektor?

-Det är ju onekligen ett skifte att gå från att vara kollega till att bli rektor och min strategi är att hålla kontakten med alla som arbetar på institutionen och skapa en plattform för möten mellan mig och studenterna för att fortsätta den goda dialog vi redan har påbörjat. Därigenom hoppas jag kunna knyta ihop de olika perspektiven på ett nytt sätt.

Du har undervisat och lärt ut på Konsthögskolan under många år, men vad har studenterna lärt dig?

- Jag tar lärdom av allt som utspelas i en undervisningssituation. Det är ett stort privilegium att vara involverad i studenternas processer under lång tid och skapa förutsättningar för dem att utvecklas fritt. För mig är undervisning ett utbyte av olika upplevelser och perspektiv, och det mångfacetterade utövandet inom konstnärlig utbildning är något jag vill lyfta fram och skapa utrymme för.

-Jag är glad över det stora engagemang jag ser bland studenterna, vilket jag värdesätter och lär mig mycket av. Det är eleverna som vet hur utbildningen fungerar, de är mitt uppe i den.

 

Mer info:

Maj Hasager tillträder som ny rektor vid Konsthögskolan på 60 % från och med den 1 januari 2021. Hon kommer att fortsätta praktisera som bildkonstnär under resterande tid. Tidigare rektor Gertrud Sandqvist går samtidigt in i rollen som ställföreträdande rektor.

*UKÄ

This article in English