Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konsthögskolan arbetar vidare med fokus på studenternas involvering

Konstnärliga fakulteten

Konstnärliga fakultetens utbildningsprogram har nu alla granskats externt och kollegialt i universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningsperiod 2017-2022. De tre perspektiv som UKÄ har lyft fram för perioden är studentinflytande, arbetsliv och jämställdhet.

Under hösten 2019 inleddes granskningen av Konsthögskolan och är nu klar.

Maj Hasager, lektor KHM och ansvarig för självvärderingen, vilka beståndsdelar har utvärderingen?

-Utvärderingen består av en djupgående kartläggning av Konsthögskolans verksamhet genom bland annat intervjuer, ett platsbesök av en expertgrupp*, svar på expertrapporten från KHM och våra studenter samt en handlingsplan för hur vi går vidare.

Hur skulle du vilja summera granskningen?

- Självutvärderingsarbetet har förtydligat de områden vi kan förbättra, men också belyst inom vilka områden Konsthögskolan står stark och vilken gedigen grund konstnärsutbildningen vilar på.

Vilka områden fokuserar er handlingsplan på?

-Jag kan lyfta fram tre områden från rapporten som vi, i enlighet med experternas rekommendationer, nu arbetar vidare med.

-Den första punkten utgår från involvering av studenterna och där har vi inlett diskussioner med vår jämlikhetsnämnd och studentkår för att tillsammans utveckla frågorna som ska ingå i utvärderingsformulär efter kurser. Detta var också en av de viktigaste punkterna i studenternas feedback – samt att de vill ha ett online-system för just utvärderingsformulär – vilket vi kommer att jobba vidare med.

-Nästa område är stödstrukturer. Vi arbetar aktivt med denna rekommendation på olika nivåer och i samråd med fakultetens jämlikhetssatsning för att förtydliga för våra studenter vilka stödstrukturer som redan finns. Detta arbete började 2019.

-Och den sista rekommendationen handlar om öppenhet. Detta arbete har påbörjats med fokus på vår webbsida, där tydlig och transparent information måste finnas tillgänglig.

Fanns det något i utvärderingen som fångade er nyfikenhet?

- Utvärderingen har satt fokus på kommunikation och vikten av att ha en webbplats där all information finns tillgänglig.

 

Mer info:

*Expertgruppen bestod av Andrea B. Braidt, Mel Jordan, Siska Katrine Jørgensen, Jørn Mortensen och Åsa Nacking. De träffade våra lärare och studenter i följande paneler: BFA (Maria Hedlund, PO Persson och Irene Kaltenborn, student BFA1), MFA (Joachim Koester, Emily Wardill och Anne Gammelgaard, student MFA1) och forskning (Sarat Maharaj och Jürgen Bock, doktorand), samt en panel bestående av Silvana Hed, administrativ chef, Gertrud Sandqvist, rektor och Maj Hasager, lektor.

Ta del av utvärderingsrapporten i sin helhet
Läs mer om Konstnärliga fakultetens kvalitetsarbete