Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konst som verktyg för att undervisa i historia

flicka galleri

I samarbete med Malmö Konstmuseum kommer Konstnärliga fakulteten att medverka i det treåriga projektet ”Historia genom Konst” som beviljats två miljoner kronor från Jacob Wallenbergs Stiftelse.

Projektet har som mål att på ett nytänkande sätt lära ut om konst, och historia samtidigt, till Malmös gymnasieskolor. Syftet är att etablera en mötesplats mellan gymnasieskolor och Malmö Konstmuseum, ge elever möjlighet att förstå konst och bildkultur samt att analysera konstpedagogikens roll i historieundervisning.

Docent Ylva Hofvander Trulsson, vicedekan för forskning vid Konstnärliga fakulteten, står bakom projektet tillsammans med konstmuseets intendent Sofia Landström. Ylva kommer under projekttiden ansvara för att hela processen dokumenteras, analyseras och redovisas i vetenskapliga artiklar. Från konstmuseet kommer arbetet resultera i en bok som exemplifierar hur museets samling kan användas för att läsa historia genom visuell kultur och konst.

Forskningsstudiens två övergripande frågor är:

  • Hur kan ämnena konst och historia utvecklas i samarbete kring lärandet av historiska skeende?
  • Vad betyder samverkansprojekt, med gymnasister och lärare, för konstinstitutioners förändrade roll i samhället som kulturaktörer och kunskapsresurs?

 

Mer info:

”Historia genom konst” kommer att utgå från Malmö Konstmuseums samling med ca 40.000 verk (vilket gör den till Sveriges största) därav cirka 1000 ska användas i undervisningssyfte för Malmös och regionens gymnasieskolor och presenteras i en stor samlingsutställning som öppnar i maj 2021 på Malmö Konstmuseum.

Projektet kommer även utmynna i en folder för konstmuseets besökare att använda sig av under besök på museet, där de på liknande vis kan förstå historiska skeenden genom att se på visuell kultur. Förhoppningen är att konstmuseet blir en plats dit ungdomar fortsätter komma, även efter projektet och att det etablerar en långsiktig kontakt till konst och kultur.

Projektägare: Malmö Konstmuseum
Samarbetsprojekt: Malmö Konstmuseum, Malmös gymnasieskolor och Lunds universitet.
Projektledare: Sofia Landström
Ansvarig forskare: Ylva Hofvander Trulsson

Läs mer om projektet
Läs mer om Malmö Konstmuseum