Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur vår fakultet ska internationaliseras framöver

jordglob

Universitetets avdelning för internationalisering är på gång med en kartläggning av vårt internationaliseringsarbete som ska mynna ut i ett förslag till hur arbetet kan förenklas, organiseras och stärkas.

Projektledare för kartläggningen är Christina Grossmann vid Externa relationer, i övrigt även ansvarig för Erasmusprogrammet, som här svarar på några frågor.

I din kartläggning kommer du bland annat att genomföra intervjuer, med vem då?

‑De jag kommer att vilja träffa är koordinatorer, prefekter, avdelningschefer och kommunikatörer vid den Konstnärliga fakulteten samt handläggare på Externa Relationer och på sektionen för Forskning, samverkan och innovation.

Kan du ge exempel på de frågeställningar du har?

-Kommunikation, organisation och finansiering är centrala delar och jag kommer att utgå från frågeställningar som hur student- och medarbetarmobiliteten kan stimuleras, hur forskningsfinansieringen ser ut idag och hur ni kommunicerar och nätverkar på området. 

-På grund av Covid-19 har arbetet skjutits fram något, hur ser tidplanen ut just nu?

Ja, denna vår är vi många som har fått lägga allt åt sidan för att kunna hantera situationen med Covid-19, men jag hoppas kunna presentera resultatet av kartläggningen i höst.

 

Mer info:
De medarbetare som kommer att intervjuas i kartläggningen blir kontaktade av Christina Grossmann inom kort.

Om internationalsering vid Lunds universitet