Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Firandet av två hedersdoktorer

McPherson
Foto: Håkan Röjder

Lunds universitet arrangerade en extrapromovering i år vilket gav Konstnärliga fakulteten tillfälle att bjuda in till firande av 2020 och 2021 års hedersdoktorer - Gary McPherson (AUS) och Heimo Zobernig (AUT).

Den extrainsatta doktorspromoveringen för 2020 och 2021 års doktorer/hedersdoktorer gick av stapeln den 6 maj i Domkyrkan. Bland de 300 doktorerna fanns Adriana di Lorenzo Tillborg, David Johnson, Camilla Jonasson och Markus Tullberg från Musikhögskolan. Bland hedersdoktorerna fanns Gary McPherson (2020) och Heimo Zobernig (2021). Gary McPherson deltog dagen innan i panelsamtalet The role of science in society tillsammans med ett urval andra hedersdoktorer.

Den 3 maj, arrangerade Musikhögskolan en sammankomst i Lilesforssalen för Gary McPherson, som är forskare och professor i musikpedagogik. Lektor och forskare Anna Houmann berättar,

-Det var fantastiskt att få hedra och fira Gary McPherson. Det spelades och sjöngs musik samt hölls tal av såväl lärare, doktorander, seniora forskare som studenter. Det var tydligt att Gary är en person som med sina djupa kunskaper i musik och musikpedagogik både inspirerar och påverkar många på olika nivåer och i flera sammanhang. Hans stora insats i den internationella forskningen är vida känd och det var många som ville passa på att fira honom. 

Gary
Gary Mc Pherson. Foto: Amelie Malmgren

-Det som framförallt kännetecknar Gary och även den forskning han bedriver är hans öppenhet för och nyfikenhet på människor och sammanhang. I de samtal som äger rum tillsammans med Gary blir vi alla klokare på vår gemensamma vision eller som Gary själv uttryckte det i panelsamtalet med de övriga hedersdoktorerna:

”Music is a natural expression through which we become more fully human. Music is embedded in our genes and affords us opportunities to explore the breadth and depth of human experience as a means of becoming who we are meant to be”.

Vad säger McPherson om sin hedersprofessur?

-Han har uttryckt att utnämnandet till Konstnärliga fakultetens hedersdoktor är det största som har hänt honom akademiskt. Han är både stolt, ödmjuk och berörd av den ära som han tillskriver sin hedersdoktorstitel. Han var tydligt rörd över talen som tillägnades honom och uppfylld av de högtidliga ceremonier som han var med om under sin vistelse här i maj. 

Hur kan man tänka sig att samarbetet med honom som hedersdoktor kan fortsätta?

-Gary kommer fortsättningsvis att medverka som föreläsare i både grund- och forskarutbildning. Han kommer vidare att vara en viktig del av vårt gemensamma nätverk där han starkt bidrar till det strategiska arbetet samt utvecklingen av det musikpedagogiska området.

-Under sina år som Director vid Melbourne Conservatorium of Music var han även ansvarig för omlokalisering och ombyggnation av campus där och bland annat konsertsalen har väckt stort omvärldsintresse. Vi hoppas att, även i detta sammanhang, kunna dra nytta av Garys kunskaper och erfarenheter.


Zobernig
Heimo Zobernig. Foto: Håkan Röjder

Den 7 maj uppmärksammades 2021 års hedersdoktor, konstnären Heimo Zobernig, med ett seminarium på Skissernas museum, arrangerat av Konsthögskolan.

Programmet inleddes av Jürgen Bock, mångårig samarbetspartner med Zobernig och chef för Maumaus i Lissabon, samt även doktorand på Konsthögskolan i Malmö. Bock samtalade med Zobernig och introducerade hans konstnärskap genom ett urval bilder som Zobernig själv hade satt ihop. 

seminarium
Gertrud Sandqvist, Allison Katz, Dr Penelope Curtis, Jürgen Bock och Heimo själv. Foto: Youngjae Lih

- Det blev ett samtal på en och en halv timma som gav en fantastisk överblick över ett livsverk, berättar professor Gertrud Sandqvist som också medverkade med en presentation av hedersdoktorn.

-Jag beskrev, med utgångspunkt från en text jag skrev till Zobernigs utställning på Reina Sofía Museum i Madrid 2013, hans relation till språk. Jag liknade hans arbete med Wittgensteins arbete med att förstå språkets betydelse för filosoferande. Både Zobernig och Wittgenstein betonar spelets betydelse, där betydelsen ligger i hur språket används – i Zobernigs fall hur samtliga element som konstituerar en utställning blir meningsbärande, inte bara den begränsade repertoar som traditionellt kallas konstnärens verk.

Hur uppfattar du att Heimo Zobernig ser på sin hedersprofessur?

-Jag uppfattar att han var glad och rörd och hedrad. Det blev ett mycket intressant seminarium.

Hur ser du att vi kan fortsätta samarbetet med hedersdoktorerna inom konst framöver?

-Både Mary Kelly (2017) och Heimo Zobernig är utomordentligt viktiga konstnärer inom samtida konst och tillhör båda två den samtida konsthistorien. Vi får se hur vi ska fortsätta arbeta med dem i framtiden. En möjlighet kunde vara att få konstvetenskapliga institutionen involverad. Tråkigt nog har den hitintills inte visat något intresse, men det skulle kunna ändras.

Resumé av övriga medverkande vid seminariet (Gertrud Sandqvist):

Allison Katz, en ung mycket uppmärksammad målare som kom direkt från sin separatutställning på biennalen i Venedig, beskrev hur mycket Zobernigs konst har betytt för henne som en konstnär från en yngre generation. Det var första gången Katz presenterade sitt arbete i Sverige, och också hon var verkligen generös i sitt urval av bilder, samtidigt som hon gjorde en briljant analys av Zobernigs arbete. Hon poängterade att Zobernig är unik i sin förmåga att hela tiden hålla uppe en cirkulation mellan sina verk, platsen för utställningen, och en konsthistorisk kontext likväl som en personlig kronologi (med hänvisning till det faktum att Zobernig har haft ca 30 separatutställningar och projekt om året i mer än fyrtio år).

Dr Penelope Curtis, tidigare chef för Tate Britain och Gulbenkian, och numera independent curator beskrev Zobernig i en framförallt konsthistorisk kontext, med utgångspunkt i hans arbete med den österrikiska paviljongen i Venedig när han var Österrikes representant på konstbiennalen 2015. Hon framhöll betydelsen av Zobernigs tidiga engagemang i experimentell teater och hans utbildning som scenograf.


2022 års promovering äger rum den 3 juni. Från Konstnärliga fakulteten promoveras doktorand Lea Porsager (Konsthögskolan) och hedersdoktor Terry O'Connor. Läs mer och se en livestream här

Årets hedersdoktor Terry O'Connor håller därtill en öppen föreläsning den 1 juni kl 17-18.30 på Bryggeriteatern. Titel: The Playful Labour of Improvisation and Collaboration - A performer’s tale of experimental possibilities. Läs mer här