Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Esa Kirkkopelto installerad som professor

Esa Kirkkopelto

Esa Kirkkopelto, professor och konstnärlig forskare vid Teaterhögskolan, var en av tjugoåtta professorer som installerades vid Lunds universitets högtidliga professorsinstallation den 15 oktober.

Dekan Sanimir Resic presenterade Esa Krikkopelto vid installationen och avslutade med orden "äntligen en finländare till Malmö, tervetuloa till den konstnärliga fakulteten, Esa". 

professorsinstallation

Ur professorsinstallationsskriften:

I mitt arbete som professor vid Teaterhögskolan i Malmö bedriver och utvecklar jag doktorandutbildningen och den seniora forskningen på området konstnärlig forskning i scenkonst. Konstnärlig forskning är akademisk forskning som baseras på utövarens konstnärliga skicklighet och erfarenhet. Att bedriva konstnärlig forskning innebär att kreativt använda och kritiskt bedöma det egna konstnärliga mediet för att närma sig aktuella problemområden inom eller utanför konstfältet. Resultaten förändrar vår kunskap och förståelse rörande dessa områden och bidrar därmed till den övergripande utvecklingen av konst, vetenskap och samhälle. Min egen forskning har traditionellt försökt skapa och utveckla nya vägar för att förstå och gestalta kroppen i både skådespelarutbildningen och den sceniska praktiken. Parallellt har jag sökt utveckla den konstnärliga forskningens metodologiska och epistemologiska grunder. Dessa två tendenser förenas i mitt nuvarande konstfilosofiska arbete, som strävar efter att studera relationen mellan konstnärliga fenomen och konstverk. Om vi kunde lära oss att möta, observera och lära känna konstnärliga fenomen oberoende av verk och deras skapare, till exempel i vår vardagliga eller empiriska erfarenhet, skulle konsten få en helt annorlunda mening som ingrediens i vår gemensamma verklighet. Med utgångspunkt i samma tankegång kunde man också stärka och klargöra den konstnärliga forskningens roll i olika tvärvetenskapliga sammanhang.

Ta del av hela skriften här