Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till Universitetskollegiet

På denna sida samlas information om nominerings- och valprocessen till universitetskollegiet.

Konstnärliga fakulteten har valt representanter i Universitetskollegiet inför kommande mandatperiod 2021-03-01 – 2024-02-29. Valet skedde elektroniskt i systemet EasyVote.

Aktuellt

2021-02-25

Resultat av den elektroniska röstningen i val av fakultetens representanter i Universitetskollegiet är avgjord vid en offentlig röstsammanräkning. De röstberättigade fick 2021-02-04 sig tillsänt upprättat förslag samt uppgift om hur valet skulle äga rum.

Antal röstberättigade: 145 personer
Antal inkomna röster: 78
Antal ogiltiga valsedlar, tillika blankröster: 2

Valresultat: 

Maj Hasager 
Håkan Andersson
Anders Mattsson

förklarades således valda till att representera Konstnärliga fakulteten i Universitetskollegiet. 

Ta del av valprotokollet här

 

2021-02-04

Valet till Universitetskollegiet har startat idag den 4 februari och pågår t.o.m den 25 februari. 

Det är dags att välja fakultetens representanter i Universitetskollegiet inför kommande mandatperiod 2021-03-01 – 2024-02-29.

Konstnärliga fakulteten har tre platser i Universitetskollegiet: två inom kategorin "vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare" och en inom kategorin ”övriga”. Läs mer om detta här

Valberedningens förslag är:

  • Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare: Maj Hasager, universitetslektor Konsthögskolan (nyval)
  • Vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare: Håkan Andersson, universitetslektor Musikhögskolan (nyval)
  • Övrig: Anders Mattsson, administrativ chef Teaterhögskolan (omval)

Du ges även möjlighet att rösta på andra än de som är föreslagna.

VALET PÅGÅR 4 februari-25 februari.

Klicka på länken nedan för att rösta. Din röst är givetvis helt anonym.
EasyVote Logga in med din Lucat ID.

Röstsammanräkning sker den 25 februari kl. 14.00 i Zoom:
https://lu-se.zoom.us/j/64865900529

 

2021-01-25

Konstnärliga fakultetens kansli mottog under januarimånad 2021 inkomna kandidatnomineringar till Universitetskollegiet. Efter den sista nomineringsdagen den 20 januari förmedlades nomineringarna till valberedningen som tittade på förslagen. Valberedningen beslutade den 25 januari att välja tre kandidater, vara två inom ”vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare” och en inom ”övrig”.

Valberedningen har beslutat att nominera följande kandidater till Universitetskollegiet 2021:

Från Konsthögskolan: Maj Hasager inom "vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare".
Från Musikhögskolan: Håkan Andersson inom "vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare".
Från Teaterhögskolan: Anders Mattson inom "övrig".

Protokollet hittar du här

Lista på de nominerade hittar du här

Valet startar den 4 februari. 

2020-12-21: 
Du som är röst- och nomineringsberättigad är nu välkommen att nominera en eller flera kandidater till universitetskollegiet för den kommande mandatperioden. Valbara är alla anställda inom valkretsen, utom doktorander.

Nomineringar skickas till valberedningen [at] kanslik [dot] lu [dot] se  till och med 20 januari kl 12.00. Den du nominerar ska vara tillfrågad och villig att åta sig uppdraget. Nomineringarna kommer förmedlas till valberedningen, som utifrån dem sätter samman ett förslag.

Röstlängd

Vem får rösta?
Röst- och nomineringsberättigade är anställda vid fakulteten vars anställning omfattar minst 50 % av heltid och som är anställda tillsvidare eller har anställning som omfattar minst två års sammanhängande anställningstid. Doktorander med doktorandanställningar räknas i detta sammanhang som studenter.

Valbara som representanter för vetenskapligt/ konstnärligt kompetenta lärare är fakultetens vetenskapligt/ konstnärligt kompetenta lärare.
Valbar som representant för övriga anställda är anställda vid fakulteten som inte är vetenskapligt/ konstnärligt kompetenta lärare.

Om Universitetskollegiet
Universitetskollegiet består av totalt 48 ledamöter från hela universitetet, varav 24 är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, 12 representerar övriga anställda och 12 representerar studenterna. Konstnärliga fakulteten har tre platser: 2 vetenskapligt/konstnärligt kompetenta lärare och 1 övriga anställda.

 

Kontakt

valberedningen [at] kanslik [dot] lu [dot] se