Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till dekan, prodekan och fakultetsstyrelse

Våren 2021 väljer fakulteten dekan, prodekan samt ledamöter till fakultetsstyrelsen för kommande treårsperiod 2021-2023. Denna webbsida uppdateras löpande under hela valprocessen.

Aktuellt 

 

2021-03-26 

Valberedningens beslut om nominering till dekan och prodekan

Valberedningen meddelar idag om beslutet att föreslå universitetslektor och docent Sanimir Resić som dekan och professor Staffan Storm som prodekan (omval) för perioden 2021-07-01–2023-12-31. Beslut

Om Sanimir Resić blir vald till dekan kommer professor och docent  
Karin Johansson i egenskap av ställföreträdande prefekt vid Musikhögskolan att träda in.

Se listan på nomineringar till dekan och prodekan här

Valberedningen har också arbetat fram förslag till ledamöter i fakultetsstyrelsen under perioden 2021-07-01–2023-12-31 utifrån de nomineringar som inkommit från de röstberättigade. 

Här är förslagen på kandidaterna till fakultetsstyrelsen:  

Håkan Andersson - Musikhögskolan
Sven Bjerstedt -Teaterhögskolan
Henrik Frendin - Musikhögskolan
Maria Hedlund - Konsthögskolan
Sofie Lebech -Teaterhögskolan
Åse Lugnér - Musikhögskolan

Jan Michelsen - Teaterhögskolan
Per Olof Persson - Konsthögskolan
Almaz Yebio - Musikhögskolan

Valberedningen kommer under de kommande två veckorna att komplettera förslaget med tre externa representanter. De externa ledamöterna beslutas sedan av rektor på förslag av valberedningen utan val.

Se listan på de nominerade till Konstnärliga fakultetsstyrelsen här

Läs viktig information om valberedningens arbete i informationsbrevet här

Valet startar den 1 april och stänger den 16 april kl. 12.00. Röstsammanräkning sker den 16 april kl. 14.00 i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65186116691

Röstlängden finns här


2021-02-19

Fakulteten ska under våren 2021 välja dekan och prodekan för mandatperioden     
1 juli 2021 till 31 december 2023. För att få ett så brett underlag som möjligt önskar nu valberedningen få in nomineringar.

Nomineringar skickas till valberedningen [at] kanslik [dot] lu [dot] se  märkt med
”Nominering dekan” alt. ”Nominering prodekan” senast kl. 16.00 den 1 mars 2021
och ska innehålla en kort motivering. 

Nomineringsbrev
Fastställd röstlängd (reviderad 2021-03-01)
Kravprofil dekan/prodekan