Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Val till dekan, prodekan och fakultetsstyrelse

Våren 2021 valde fakulteten dekan, prodekan samt ledamöter till fakultetsstyrelsen för kommande treårsperiod 2021-2023.

BESLUT 


Externa ledamöter
2021-04-29

Universitetet har beslutat (STYR 2021/1058) att för konstnärliga fakulteten för perioden 2021-07-01 - 2023-12-31 utse VD och Konserthuschef Maria Frej (Malmö Live) samt chef Kirse Junge Stevnsborg (Malmö Konstmuseum) till externa ledamöter i fakultetsstyrelsen. 
Beslut 

Universitetet har beslutat (STYR 2021/1064) att utse universitetslektor Sanimir Resić till tillforordnad dekan på konstnärliga fakulteten under mandatperioden 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-30. En ny fakultetsledning tillträder enligt plan den 1 juli 2021 då Sanimir Resić tillträder som dekan. 
Beslut 

Dekan och prodekan
2021-04-16 

Val av dekan, prodekan och ledamöter i konstnärliga fakultetsstyrelsen har nu avslutats. Valet genomfördes genom elektronisk röstning mellan 1 april 2021 och 16 april 2021. Röstsammanräkningen skedde digitalt i zoom den 16 april kl. 14.00.
Röstsammanräkning företogs. Rösterna fördelade sig enligt följande:
Antal röstberättigade: 144
Antal inkomna röster: 104
Antal ogiltiga valsedlar, tillika blankröster: 3

Dekan antal röster 90
Prodekan antal röster 81

Valresultat
Sanimir Resić förklarades således vald till dekan med 90 röster på konstnärliga fakulteten under mandatperioden 2021-07-01–2023-12-31. Staffan Storm förklarades således vald till prodekan (omval) med 81 röster på Konstnärliga fakulteten under mandatperioden 2021-07-01–2023-12-31.

Valresultat av ledamöter till fakultetsstyrelsen
Håkan Andersson, Musikhögskolan
Sven Bjerstedt, Teaterhögskolan
Henrik Frendin, Musikhögskolan
Maria Hedlund, Konsthögskolan
Sofie Lebech, Teaterhögskolan      
Per Olof Persson, Konsthögskolan
Almaz Yebio, Musikhögskolan
förklarades således valda till att ledamöter i konstnärliga fakultetsstyrelsen under mandatperioden 2021-07-01–2023-12-31.

Valresultat av ledamöter "övriga" till fakultetsstyrelsen
Jan Michelsen förklarades således vald i konstnärliga fakultetsstyrelsen under mandatperioden 2021-07-01–2023-12-31 med 93 röster. Åse Lugnér förklarades således vald till att ledamot i konstnärliga fakultetsstyrelsen under mandatperioden 2021-07-01–2023-12-31 med 93 röster.

Valprotokoll 

2021-03-26 
Valberedningens beslut om nominering till dekan och prodekan

Valberedningen meddelar idag om beslutet att föreslå universitetslektor och docent Sanimir Resić som dekan och professor Staffan Storm som prodekan (omval) för perioden 2021-07-01–2023-12-31. Beslut

Om Sanimir Resić blir vald till dekan kommer professor och docent  
Karin Johansson i egenskap av ställföreträdande prefekt vid Musikhögskolan att träda in. Se listan på nomineringar till dekan och prodekan här

Valberedningen har också arbetat fram förslag till ledamöter i fakultetsstyrelsen under perioden 2021-07-01–2023-12-31 utifrån de nomineringar som inkommit från de röstberättigade. 

Förslag på kandidater till fakultetsstyrelsen:  
Håkan Andersson - Musikhögskolan
Sven Bjerstedt -Teaterhögskolan
Henrik Frendin - Musikhögskolan
Maria Hedlund - Konsthögskolan
Sofie Lebech -Teaterhögskolan
Åse Lugnér - Musikhögskolan
Jan Michelsen - Teaterhögskolan
Per Olof Persson - Konsthögskolan
Almaz Yebio - Musikhögskolan

Valberedningen kommer under de kommande två veckorna att komplettera förslaget med tre externa representanter. De externa ledamöterna beslutas sedan av rektor på förslag av valberedningen utan val.

Se listan på de nominerade till Konstnärliga fakultetsstyrelsen här 
Läs viktig information om valberedningens arbete i informationsbrevet här 

Valet startar den 1 april och stänger den 16 april kl. 12.00. Röstsammanräkning sker den 16 april kl. 14.00 i Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65186116691
För att komma till röstlängden klicka här 

Nominering
2021-02-19

Fakulteten ska under våren 2021 välja dekan och prodekan för mandatperioden     
1 juli 2021 till 31 december 2023. För att få ett så brett underlag som möjligt önskar nu valberedningen få in nomineringar.

Nomineringar skickas till valberedningen [at] kanslik [dot] lu [dot] se  märkt med
”Nominering dekan” alt. ”Nominering prodekan” senast kl. 16.00 den 1 mars 2021
och ska innehålla en kort motivering. 

Nomineringsbrev
Fastställd röstlängd (reviderad 2021-03-01)
Kravprofil dekan/prodekan