Med anledning av coronaviruset/covid-19

vid Konstnärliga fakulteten

I enlighet med Lunds universitet följer Konstnärliga fakulteten regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 och göra vad vi kan för att säkra en trygg arbets- och studieplats för medarbetare och studenter.

201120;

Med anledning av regeringens skärpta restriktioner ser universitetet just nu över hur verksamheten kan anpassas ytterligare för att minimera smittspridningen. Utbildning vid universitet och högskolor i Sverige betraktas dock inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas inte av den allmänna ordningsstadgan. Men det kan finnas områden där ännu fler insatser behöver sättas in för att förhindra ökad smittspridning, som till exempel nya beslut rörande antal personer i lokalerna eller andra åtgärder.

201028;

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne beslutade igår om extra och mer långtgående åtgärder för att förhindra smittspridning i Skåne. Åtgärderna gäller under tre veckor och innebär kraftigt skärpta råd om var och ens personliga ansvar för att minska smittspridning, men också skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser.

Det är därmed mycket viktigt att universitetet som arbetsgivare och utbildningsanordnare tillämpar Folkhälsomyndighetens och Region Skånes råd och rekommendationer.

Universitetsledningen gör inga förändringar i rådande rektorsbeslut och vägledning gällande hantering av pandemin, med anledning av de skärpta åtgärderna. Det är dock viktigt att följa dessa, inte minst för att undvika en återgång till undervisning helt på distans.

201023;

Nytt rektorsbeslut fattades den 22 oktober som innebär att Lunds universitet, utifrån rådande omständigheter, bedömer att samma förutsättningar kommer att gälla för verksamheten under vårterminen 2021 som under höstterminen 2020.

200828; 

Höstterminen har inletts med att respektive verksamhet inom fakulteten har analyserat risker och tagit fram förslag på hur vi minskar risken för smittspridning – stort tack alla ni som lagt ner tid och kraft på detta. Nu är det viktigt att vi tillsammans agerar så att vår arbetsmiljö blir så säker som möjligt – och justerar efter hand om vi upptäcker att något inte fungerar. Har du frågor, stöter på problem eller upplever ohälsa ber vi dig vända dig till din närmaste chef. 

 

Sidan uppdateras efterhand som ny information tillkommer

Tänk på att ...

  • stanna hemma – även om du bara känner dig lite förkyld

  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder och

  • hålla en armlängds avstånd till andra, både inomhus och utomhus.