Kompetensutveckling

Erasmus+, personalfortbildning

Alla anställda vid Lunds universitet har möjlighet att söka Erasmus-medel för utbildningsmoment såsom jobbskuggning, observationsperioder, utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation någonstans inom Europa. Det är du själv som ordnar aktiviteten som du sedan kan söka medel för att finansiera. Vistelsen måste omfatta minst två arbetsdagar och maxtiden som beviljas är normalt en till två veckor.

Läs mer här


Lärarrollen i utveckling 7,5 Hp 2020-2021

En högskolepedagogisk utbildning som riktar sig till lärare, professorer, bibliotekarier, doktorander med flera. För doktorander kan huvudhandledare besluta att utbildningen kan göras inom forskarutbildningen. Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar inom den konstnärliga fakulteten. Externa deltagare betalar en avgift på 25000 sek.

KURSANSVARIG:
Ylva Hofvander Trulsson, docent och universitetslektor 
vid konstnärliga fakulteten

TRÄFFAR: 16 okt, 22 okt, 16 dec, 15 jan
EXAMINATION: 26 mars 2021

PLATS: Inter Arts Center, Bergsgatan 29 (Malmö) eller online
Läs mer