Info om hantering av coronaviruset/covid-19

Information till medarbetare på Konstnärliga fakulteten.

210118;

Nytt rektorsbeslut om att rådande restriktioner gäller tillsvidare. Enligt beslutet ska verksamheten tills vidare fortsätta arbeta efter de förutsättningar som beslutades den 21 december 2020.

Läs mer på Medarbetarwebben

201222;

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december 2020 ytterligare restriktioner för hela Sverige. Därför har nytt rektorsbeslut tagits den 21 december 2020. Beslutets utgångspunkt är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt.

Beslutet påverkar verksamheten i första hand t.o.m. den 24 januari 2021. Vilka förutsättningar som kan gälla för verksamheten för tiden från och med den 25 januari 2021 kommer att meddelas senare.

201217;

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

201107;

Dekan beslutar att verksamheten vid Konstnärliga fakulteten under vårterminen 2021 ska bedrivas i enlighet med rektors beslut, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Beslutet gäller hela vårterminen om inte andra rekommendationer utfärdas.

Beslutet i sin helhet

 

Sidan uppdateras efterhand som ny information tillkommer

Tänk på att ...

stanna hemma – även om du bara känner dig lite förkyld

tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder och

hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus.

 

Har du frågor, stöter på problem eller upplever ohälsa ber vi dig vända dig till din närmaste chef.