Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av coronaviruset/covid-19

Information till studenter och medarbetare vid Konstnärliga fakulteten

210512;

Enligt uppdaterat rektorsbeslut från den 12 maj gäller att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger. Fortsatt gäller att anställda bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.

Läs hela beslutet här

210318;

Nytt rektorsbeslut 2021-03-18 innebär att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska fortsätta genomföras digitalt, tills vidare. Nytt avstånd är 2 meter.

Rektorsbeslut 210318

210218;

Uppdaterad version av Vägledning tillhörande rektorsbeslut mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset STYR 2020/251. Denna ersätter tidigare version från den 25 januari 2021.

De främsta ändringarna i vägledningen i förhållande till den förra är:

  • Länk till Folkhälsomyndighetens webbsida med exempel på åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 vid undervisning och examination som behöver genomföras på plats.
  • Om det inte är möjligt att schemalägga utbildningsmoment inom terminstiden finns det möjlighet att ansöka om att förlägga utbildningsmoment till tid efter terminsslut (enligt Förlängning av vårterminen 2021 U2021/66). Det är sektionschefen på student och utbildning som fattar beslut, efter ansökan från fakultetsstyrelse.
  • Information om att dekanbeslut krävs för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt.

 

Sidan uppdateras efterhand som ny information tillkommer

Tack för att du bara är på campus när du verkligen behöver det! Vi uppskattar att du visar hänsyn och håller 2 meters avstånd i våra lokaler.

Har du frågor, stöter på problem eller upplever ohälsa ber vi dig vända dig till din närmaste chef eller utbildningsansvariga.