Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av coronaviruset/covid-19

Information till studenter och medarbetare vid Konstnärliga fakulteten

210930:

Även om Folkhälsomyndighetens restriktioner och allmänna råd sedan den 29/9 är hävda, fortsätter Lunds universitet sin stegvisa återgången till utbildning utan restriktioner som ska vara genomförd per den 1/11. 

Under perioden 28/9-7/10 kan studenter vid Lunds universitet vaccinera sig på campusområdet i Lund. Region Skåne erbjuder drop-in-verksamhet och det är kostnadsfritt. Detta gäller även studenter i Malmö. 
Läs mer om drop-in-vaccinering

 

210910:

Regeringen ändrade den 9/9 slutdatum för hemarbete från den 15/9 till den 28/9. Lunds universitets centrala riktlinjer är således att anställda till och med den 28/9 bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö. 

Samtliga institutioner vid Konstnärliga fakulteten och IAC har lämnat in en plan och riskanalys för hur en stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner ska ske under hösten. Planerna är godkända av fakultetsledningen. Varje institution har sina särskilda förutsättningar och det finns därför inte några gemensamma riktlinjer vid fakulteten utöver de som gäller hela Lunds universitet. 

Kom ihåg att restriktionerna om avstånd, handhygien och att stanna hemma vid symptom gäller alla, såväl vaccinerade som icke-vaccinerade. Har du frågor, stöter på problem eller upplever ohälsa med anledning av pandemin ber vi dig vända dig till din närmaste chef.

 

Sidan uppdateras efterhand som ny information tillkommer